Laulunäide 2
 
Me olem´ kolmeksi sõsare. 
Kus me kolmi kokku saame, 
kolme kokku , nellä ühte, 
kolme kokku kukkumaie, 
nel´lä ühte laulamaie. 
Vaarik oo meie vahele, 
kuusik meie kotse´elle. 
Oh mu veli, vellekene, 
ihva kirves, kirjuvarsi, 
tapper tii tuliteräves, 
raiu varik me vahelta, 
kuusik meie kotse´elta, 
siis me kolmi kokku saame, 
kolmi kokku, nellä ühte, 
kolmi kokku kukkumaie, 
nel´lä ühte laulamaie. 
Küll oo laulu, kui ma laulan, 
küll oo viisi, kui veeretän. 
ära sei ma kure kurgu, 
ära sei ma lõolõvva, 
sest mu hääl oo heledam, 
sest mu kurk on kumedam.
Laulunäide
Me olem´ kolmeksi sõsare. 
Greete Jents, 1961, Karksi. 
KM ERA, RKM Mgn II 565 a.
Greete Jents
Foto: S. Lätt, 1961. KM RO FOTO 5752
TAGASI