Seminar “Pärimuslik ajalugu –

ühiskonnas toimuvate muutuste, kultuurierinevuste ja väärtushinnangute kujunemise peegeldaja”

 

“Oral History as the Reflector of Societal Change and Emerging Cultural Differences and Values”

 

Tartus, 12.-13.05.2000

 

Korraldajaks Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool.

Projekti on toetanud Avatud Eesti Fond

 

 

SEMINARI  ETTEKANNETE  TEESID * ABSTRACTS IN ENGLISH

 

 

Seminari eesmärk on kohtuda pärimusliku ajalooga tegelevate uurijatega, et tutvuda seni omaette tehtud, kuid analoogilise või lähedase tööga. Arutlusteemad:

 

1)     mis suhtes on eluloolised ja olustikulised jutud (perepärimus, elulood) uurimisainena hetkel olulised;

2)     kuidas kujuneb uurija ja jutustaja dialoog: koostöö ja distants; emotsionaalne samastumine;

 

 

Seminar on mõeldud kitsamale uurijate ringile, et läbirääkimisi suunitleda järgnevaks koostööks.

Illustratsioonist

 

 

 

Ajakava

 

REEDE, 12.mai

Lossi 3 – 404 (10-12; 14-16);

Lossi 3 – 112 (videoruum) (12-14)

Kirjandusmuuseumi saal (Vanemuise 42) (16-17)

 

10.15 – 10.30 Avasõnad (Tiiu Jaago; Ülo Valk)

10.30 – 11.00 Tiia Köss, Uskumuste ja kommete muutumisest linnastuvas ühiskonnas (surmakultuuri näitel)

11.00 – 11.30 Triin Viitamees, Hauapealdis kui uurimisobjekt

Lossi 3 – 404 

 

Kohvipaus

 

12.00 – 12.30 Tatiana Minniiakhmetova, Kaama-taguste udmurtide lapsesünniga seotud pärimus

12.30    13.00 Liina Paales, Kurtide inimeste elulood viipekeelse jututraditsiooni   osana

Lossi 3 – 112 (videoruum)

 

LÕUNA

 

14.15 – 14.45 Astrid Tuisk, Oma ja võõra rühma piirid Siberi eestlastel

14.45- 15.15 Kirsti Salmi-Niklander, Crooks and Heroes, Priests and Preachers. Religion and Socialism in the Oral-literary tradition of a Finnish-Canadian Mining Community

 

16.00 – Maardu ja Ida-Virumaa kooliõpilaste päritolu-uuring “Kes ma olen?”. Teostajad Karin Undrits ja Reet Filippov. Juhendaja Merle Karusoo. Kirjandusmuuseumi saalis (Vanemuise 42)

 

LAUPÄEV, 13.mai

Lossi 3 – 404

 

9.00 - 9.30 Mare Kõiva  Perestrateegiad rootsieestlastel

9.30 - 10.00 Mara Lazda, The Interaction between Individual, Social, and Official Memory in History

10.00 – 10.30 Pauliina Latvala, Narrated Kin, Narrated History

 

 

 

Kohvipaus

 

11.00  – 11.30 Ene Kõresaar, The Soviet Time in the Biographies of the Estonians

11.30 – 12.00 Baiba Bela-Kruminja, Usually Silenced: The Changing World of the Apolitical Life course

12.30-13.00 Dace Bormane, A House in the Topography of Life — Lifestory Case of Certain House

 

LÕUNA

 

14.15 – 14.45 Mara Zirnîte, Livonian Lifestories — Source of Identity  

14.45 – 15.15 Marietta Aardam, Kolhoositeema elulugudes

15.15 – 15.45 Tiiu Jaago, Perepärimus ajaloo peegeldajana (eesti materjali põhjal).