Kotisuu ei räägi

Kotisuu ei räägi
Liitsõnamänge

Koostanud Piret Voolaid
Toimetanud Katre Õim
Tallinn 2002, 68 lk.

ISBN 9985-78-820-6

Raamatukesest leiab käputäie omapäraseid sõnamänge. Tegemist on mõistatusküsimustega, mis hakkavad enamasti algusvormeliga Missugune? või Milline? Küsimuse ootuspäraseks vastuseks pole aga mitte omadussõna, vaid hoopiski liitsõnaline nimisõna: Missugune suu ei räägi? Kotisuu. Missugune võti ei ava ühtki ust? Noodivõti.
Taskuraamatusse süvenedes näeb, mil viisil võimaldab meie emakeel sõnadega mängides loominguliselt ja lustlikult aega veeta. Fantaasial lennata lastes võib niisuguseid sõnamängulisi mõistatusi ka ise teha.