1. Hopõn' varastõt (Kambja)

Hopõn' varastõt (Kambja)

Olli mina til'le teopoissi.
Üüse pessi mõisa rehe,
päivä künni mõõdumaa.
Panni mina obu süümä,
suitse panni suu alla,
päitse panni pää alla,
jala kate kannu otsa.
Kuri miis tulli kuusistikust,
varas miis tulli varistikust,
varast minu il'le obu,
il'le obu, til'le täku.
Lätsi mina kodu iketen.
Kes mulle vasta tulli?
Taat' tanumin vasta tulli.
"Mes sä iket, Endrik-poig?"
"Mes mä ike, taadikene!
Panni mina obu süümä,
suitse panni suu alla,
päitse panni pää alla,
jala kate kannu otsa.
Kuri mees tulli kuusistikust,
varas mees tulli varistikust,

varast minu il'le obu,
il'le obu, til'le täku."
"Ärä ike, Endrik-poig!
Mul om kotun kolme ruuna:
üits olli iiru, tõine alli,
kolmas kullakarvaline.
Võta iiru, istu sälgä,
kõrvil lase kõrval sõita,
mustal lase muidu joosta!"
Lätsi mina üle Rõngu silla -
Rõngu silda raksatu,
aluspal'k see praksatu.
Sääl mu küpär kergätü,
sääl ma mursi mõõgaotsa,
sääl mu kuldasõrmus katte.
Sääl mina otse upakeli,
sääl mina käisi käpäkeli.
Rõngu neiu minnu näivä,
Rõngu karjusse mu kaiva:
"Oles see meesi mulle saassi -
suvel saisas söömätä,
talvel tandsis kängätä."


komment

1. a. Hobune varastatud (Kambja)

Hobune varastatud (Kambja)

EÜS V 143 (29) < Kambja khk., Kodijärve v. - A. Kiiss < Mihkel Käärd, 51 a. (1908).

Olli mina tilīle teopoissi.
Ööse pessi mõisa rehe,
päivä künni mõõdumaa.
Panni mina obu söömä,
suitse panni suu alla,
päitse panni pää alla,
Jala kate kannu otsa.
Kuri mees tulli kuusistikust,
varas mees tulli varistikust,
varast minu ilīle obu,
ilīle obu, tilīle täku.
Lätsi mina kodu iketen.
Kes mulle vasta tulli?
Taat tanumin vasta tulli.
"Mes sä iket, Endrik-poig?"
"Mes mä ike, taadikene!
Panni mina obu söömä,
suitse panni suu alla,
päitse panni pää alla,
jala kate kannu otsa.
Kuri mees tulli kuusistikust,
varas mees tulli varistikust,

varast minu ilīle obu,
ilīle obu, tilīle täku."
"Ärä ike, Endrik-poig!
Mul om kotun kolme ruuna:
üits olli iiru, tõine alli,
kolmas kullakarvaline.
Võta iiru, istu sälgä,
kõrvil lase kõrval sõita,
mustal lase muidu joosta!"
Lätsi mina üle Rõngu silla -
Rõngu silda raksatu,
aluspalk see praksatu.
Sääl mu küpär kergätü,
Sääl ma mursi mõõga aotsa,
sääl mu kulda sõrmus katte.
Sääl mina otse upakeli,
sääl mina käisi käpäkeli.
Rõngu neiu minnu näivä,
Rõngu karjusse mu kaiva:
"Oles see meesi mulle saassi -
suvel saisas söömätä,
talvel tandsis kängätä."


EÜS V 29 (29) < Kambja khk., Kodijärve v. - A. Kiiss ja E. Eisenschmidt < Mihkel Käärd, 51 a. (1908).

2. Märdilaul (Paistu)

Märdilaul (Paistu)

emptyempty

komment

2. a. Märdilaul (Paistu)

Märdilaul (Paistu)

ERA III 1, 152 (83) < Paistu khk., Aidu v. - V. Koch ja H. Paukson < Mall Saar, 59 a. (1929). - ERA, Fon. 272-b.

Ää ilm oli kodust tullen,
     märti, märti,
paras oli panna rõõviesse;
saime teele, võtīt sadade,
saime maale, võttīt maratse,
võtīt ta looka lumme lüvvä,
rangi rahet raputede.
Lumi rikke looga kirjä,

sadu rikke saani kirjä,
kaste vastatse kasuka,
udsu uuve kuuve kirjä.
Kuule, kulla peremeesi,
lase märdi lämmeelle!
Lased märdi lämmeelle,
sisse viime villīäõnne,
ette eidäm erneõnne,
põrmantulle põhuõnne.


ERA II 21, 250 (103) < Paistu khk., Aidu v. - V. Koch ja H. Paukson < Mall Saar, 59 a. (1929). - ERA, Fon. 272-b.

3. Päiv uhjõ pästmä (Sangaste)

Päiv uhjõ pästmä (Sangaste)

Uni tuli uiken,
villa kombali,
läbi laane laulden,
     villa kombali,
     villa, villa, villa-vaa,
     villa, villa, villa-vaa,
     villa kombali.

Regi perän pedäjäne,
kanspuu kadajane.
Mõtsa läts mehe tii,
suhu suitseta obene.

Puttu uhja uibuhe,
sebivitsa visnapuudõ.
Kutse kuuda, palsi päivä,
kuu es kuule kutsumist,
päiv palīlu pallemist -
kuu kullel kulu all,
päiv mõtel mõtsa takan.


komment

3. a. Päike ohje päästma (Sangaste)

Päike ohje päästma (Sangaste)

EÜS VI 207 (74) < Sangaste khk., Sangaste v. - A. Kiiss, A. Mõttus ja J. Sossi < Lotta Anderson, 70 a. (1909)

Uni tuli uiken,
     villa kombali,
läbi laane lauldein,
     villa kombali,
     villa, villa, villa-vaa,
     villa, villa, villa-vaa,
     villa kombali.

Regi perän pedäjäne,
kanspuu kadajane.

Mõtsa läts mehe tee,
suhu suitseta obene.
Puttu uhja uibuehe,
sebivitsa visnapuuda.
Kutse kuuda, palsi päikest,
kuu es kuule kutsumist,
päike palīlu pallemist -
kuu kullel kulu all,
päike mõtel mõtsa taga.


EÜS VI 378 (69) < Sangaste khk., Sangaste v. - A. Kiiss, A. Mõttus ja J. Sossi < Lotta Anderson, 70 a. ja Eva Emers, 60 a. (1909)