The Centre of Excellence in Estonian Studies (CEES)

      Kutse doktorantide sügiskooli “DIALOOGID KESKKONNAGA”

      Sügiskool 2019
Registreerimisvorm (.doc) Kava ja teesid English

Kutsume kõiki teemast huvitatud doktorante, nende juhendajaid ja ka magistrante sügiskooli "Dialoogid keskkonnaga".

Eesti Kirjandusmuuseum korraldab 21.-22. novembril 2019 Pühajärve Spa ja Puhkekeskuse (www.pyhajarve.com) konverentsikeskuses sügiskooli, mille teemaks on “Dialoogid keskkonnaga”. Üritus toimub koostöös keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikooliga, kuid osaleda saavad ka doktorandid, kes ei ole selle doktorikooli liikmed, samuti on oodatud teemast huvitatud magistrandid.

Nagu muudeski distsipliinides, on viimastel aastatel ka humanitaarteadustes üha enam fookuses keskkonnateemad. Sügiskooli ettekanded ja arutelud lähenevad keskkonnatemaatikale avaralt ja interdistsiplinaarselt: vaatleme keskkonnaga seotud keelekasutust, usundilist mõtlemist, emotsioone, hirme, filosoofiaid ja elamisviise, samuti helimaastikke ja linnakeskkonda. Ettekannetega on oodatud üles astuma ka doktorandid. Juttu tehakse muuhulgas sellistest valdkondadest nagu väljakutsed ja võimalused keskkonnaprobleemide ja muude keskkonnaga seotud teemade uurimisel, andmete kogumisel ja töötlemisel, kogemused uurimistööde avaldamisega teadusajakirjades, aga ka uurimistulemuste esitlemine laiemale avalikkusele.

Ettekandeid-töötube on lisaks Eesti asjatundjatele kutsutud pidama oma valdkonna tunnustatud eksperdid mujaltnäiteks astuvad üles:

  • Minna Opas (Politics of relationality – Amazonian perspectives on human relationship with ’nature’),
  • Ekaterina Velmezova, Kalevi Kull (Environmental dialogues and conversations around Tartu semiotics (with some hints to language sciences))
  • Anna-Sophie Jürgens (The Parasite as Performer)
  • Marjetka Golež Kaučič (An Ontological/Animal Turn in Science and Society and Zoo/Ecofolkloristics)
  • Carlo Cubero (Soundscapes: The Simultaneous Perception and Design of the Sonic Experience)
  • Kristel Kivari (The paranormal and the sacred on the landscape: hills, brinks and sacred groves in the changing tradition)
  • Eve Rannamäe (Animals and their roles in ecology and culture: two case studies from zooarchaeology)
  • Piret Voolaid (Language-folklore-environment. Animal riddles)

Kohalesõit Tartust Pühajärvele toimub tellitud ühisbussiga. Osalejatele on tagatud majutus ja toitlustus, kohapeal on mitmekülgsed vaba aja veetmise võimalused.

Doktorandid, kelle uurimisteema haakub keskkonnatemaatikaga, on oodatud esinema sügiskoolis 20-minutilise ettekandega. Esinemissoovist palun teada anda 15. oktoobriks, ilma ettekandeta osalemissoovist 1. novembriks (aadressil reet@folklore.ee). Lõpliku programmi ja info täiendava lugemismaterjali kohta saadame hiljemalt 7. novembriks. Osalemise eest on võimalik saada 2 EAP, esinejatel 3 EAP. Töökeeled on eesti ja inglise keel.

Ürituse toimumist finantseerivad Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Eesti Kirjandusmuuseumi ASTRA projekt EKMDHUM) ja Eesti Kirjandusmuuseum
Lähem info: Reet Hiiemäe reet@folklore.ee


IUT 22-5; CEES; EKM FO; © 'cps 19