The Centre of Excellence in Estonian Studies (CEES)

      Kutse doktorantide sügiskooli “DIALOOGID LASTE JA NOORTEGA”

      Sügiskool 2018
Registreerimisvorm (.doc) Kava ja teesid English

Kutsume kõiki teemast huvitatud doktorante, nende juhendajaid ja ka magistrante sügiskooli "Dialoogid laste ja noortega".

Eesti Kirjandusmuuseum korraldab 1.-2. novembril 2018 Kubija hotelli (www.kubija.ee) konverentsikeskuses sügiskooli, mille teemaks on “Dialoogid laste ja noortega”. Üritus toimub koostöös keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikooliga, kuid osaleda saavad ka doktorandid, kes ei ole selle doktorikooli liikmed, samuti on oodatud teemast huvitatud magistrandid.

Sügiskooli ettekanded ja arutelud lähenevad laste ja noorte temaatikale avaralt ja interdistsiplinaarselt: vaatleme laste ja noorte keelekasutust, usundilist mõtlemist, emotsioone, subjektiivset heaolu, filosoofiaid ja elamisviise; erinevaid noorte subkultuure ja nende kultuurilisi, lingvistilisi ja semiootilisi väljundeid. Lisaks ettekannetele on plaanis praktilist laadi töötoad ja arutelud, milles saavad sõna ka doktorandid. Vaadeldakse selliseid teemasid nagu väljakutsed ja võimalused uuritava rühmaga dialoogi loomisel, andmete kogumisel ja töötlemisel, kogemused uurimistööde avaldamisega teadusajakirjades, aga ka uurimistulemuste esitlemine laiemale avalikkusele ja uuritavale rühmale endale.

Ettekandeid-töötube on lisaks Eesti asjatundjatele kutsutud pidama oma valdkonna tunnustatud eksperdid mujalt – nõusoleku on juba andnud religiooniteadlane Johnson Michael Kallidukil (Tansaania/India), meediauurija ja sotsiaalteadlane Daria Radchenko (Venemaa), Ilona Savolainen (Soome).

Kohalesõit Tartust Kubija hotelli toimub tellitud ühisbussiga. Osalejatele on tagatud majutus ja toitlustus, kohapeal on mitmekülgsed vaba aja veetmise võimalused.

Doktorandid, kelle uurimisteema haakub laste/noortetemaatikaga, on oodatud esinema sügiskoolis 20-minutilise ettekandega. Esinemissoovist palun teada anda 15. septembriks, ilma ettekandeta osalemissoovist 1. oktoobriks (aadressil reet@folklore.ee). Lõpliku programmi ja info täiendava lugemismaterjali kohta saadame hiljemalt 15. oktoobriks. Osalemise eest on võimalik saada 2 EAP, esinejatel 3 EAP. Töökeeled on eesti ja inglise keel.

Ürituse toimumist finantseerivad Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Eesti Kirjandusmuuseumi ASTRA projekt EKMDHUM) ja Eesti Kirjandusmuuseum
Lähem info: Reet Hiiemäe reet@folklore.ee
Pildid üritusest Esitlused


IUT 22-5; EKKM14-344; CEES; EKM FO; © 'cps 18