The Centre of Excellence in Estonian Studies (CEES)

  

   Kava PDF   

   Teesid PDF   

   Galerii   

      Eesti-uuringute Tippkeskus

  

   Osalejad   

Eesti-uuringute Tippkeskuse kevadkonverents
Olgem eurooplased, aga saagem ka eestlasteks!: Dialoogid Eestiga
27-28. aprillini 2018 Rakveres Aqva Hotel & Spas (Parkali 4, Rakvere; http://www.aqvahotels.ee/)

Gustav Suitsu sõnastatud Noor-Eesti kreedo „Olgem eestlased, aga saagem ka eurooplasteks!“ on ilmumisajast 1905. aastal olnud enim tsiteeritud ja tõlgendatud üleskutse, aktuaalne ja kõnetav rohkem kui saja aasta jooksul. Sellel sõnumil on olnud tähendus rahvuslastele ja poliitikutele ning see on vahendanud teed haritusele ja paljudele üllastele sihtidele.

Missuguseid eestlaseks olemise tõlgendusi võimaldab kreedo tänasel päeval? Mida me teame eestlaseks olemisest tänaste uuringute põhjal? Kas see on üksnes jäägitu edulugu ja millele see tugineb? Kas peaksime selle sõnastama tänaste uurimistrendide valguses ja rahvustundest lähtudes hoopis „Olgem eurooplased, aga saagem ka eestlasteks!“

Eesti-uuringute Tippkeskus on tegutsenud kaks aastat ja selle ajaga on tööle hakanud 12 valdkondadeülest töörühma: ajalooliste väljendus- ja kultuuripraktikate uuringute töörühm; biograafika töörühm; digitaalhumanitaaria ja keeletehnoloogia töörühm; eetika, keele- ja vaimufilosoofia töörühm; kirjakultuuri ja kirjandusuuringute töörühm; korpuspõhiste keele-, kirjanduse ja folklooriuuringute töörühm; kõne- ja muusikauuringute töörühm; migratsiooni- ja diasporaauuringute töörühm; narratiiviuuringute töörühm; nüüdiskultuuri (sh. meedia) uuringute töörühm; soouuringute töörühm ning usundi- ja müüdiuuringute töörühm.

Kutsume kõiki tippkeskuse liikmeid osalema aastakonverentsil, kuhu ootame töörühmade ettekandeblokke, kuid ka uute tulemuste esitlemist eksperimentaalvormis, töötube ja arutlusfoorumeid. Konverentsi eesmärk on suhestuda aktuaalsete sotsiaal- ja humanitaarküsimustega ühiskonnas, kajastada tippkeskuse teadlaste käsilolevaid põnevaid uurimisküsimusi ning tulemusi, analüüsida ühiselt kahe tegevusaasta järel, kuidas on taotlusest lähtuvaid probleeme lahendatud.

Planeerime iga töörühma tulemuste ja tegevusliinide esitlemiseks kavas 45 minutit. Oma tegevuse tutvustamiseks jätame igale töörühmale vabad käed. Palume töörühmadelt ühte pikemat ja/või mitut lühemat ettekannet (nt üks 20-minutiline ja mitu 7-minutilist ettekannet). Ettekande/ettekannete teese ootame (kõikide teeside maht on kuni 3000 tähemärki) 25. märtsiks aadressile piret@folklore.ee
Oodatud on ka kavavälised stendiettekanded.

  • Kõigil osalejatel palume registreeruda 20. märtsiks veebivormi kaudu
  • Konverentsil esitletakse tippkeskuse teadusväljaandeid, palun andke soovist teada piret@folklore.ee.
  • Ajakava täieneb ja samuti lisanduvad kodulehele ettekannete lühikokkuvõtted.
  • Konverentsil osalemine on tasuta. Konverentsi toimumist toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus), samuti Eesti Teadusagentuuri institutsionaalne uurimisprojekt IUT 22-5.

Korraldajad: Mare Kõiva, mare@folklore.ee; Anne Ostrak, anne.ostrak@folklore.ee, Piret Voolaid, piret@folklore.ee

IUT 22-5; EKKM14-344; CEES; EKM FO; © 'cps 18