Panel 8. Varieerumine rahvajutus – varieerumine kultuuris: püsimine ja teisenemine, mäletamine ja unustamine, žanr ja kultuurikontekst/Variation in folk narrative – variation in culture: stability and variability, remembering and forgetting, genre and cultural context

Korraldajad/Convenors: Mare Kalda, Eesti Kirjandusmuuseum, kalda@folklore.ee; Kärri Toomeos-Orglaan, Eesti Kirjandusmuuseum, karri@folklore.ee

Varieerumine rahvajutus – varieerumine kultuuris: püsimine ja teisenemine, mäletamine ja unustamine, žanr ja kultuurikontekst

Varieerumisest või selle puudumisest kõnelevad erinevad folkloori uurimise meetodid võrdlev-ajaloolisest ja vormikoolkonnast esituse ning mälu-uurimusteni välja. Uurijaid on huvitanud see, mis varieerub, mis püsib; millised on varieerumise ja tähenduse omavahelised suhted; millised on varieerumise piirid; mis mõjutab varieerumist rahvajutus jne.

Aspektid, millele keskenduda, võiksid olla:

  1. Varieerumine žanrispetsiifiliselt (müüdist klatšini, kroonikast narratiivideni);
  2. Varieerumine suulise ja kirjaliku esituse kontekstis (jutustamissituatsioonid, korduvjutustamine, reproduktsioonireeglid);
  3. Varieerumise vabadus. Traditsioon ja innovatsioon varieerumise taustal;
  4. Variandi mõiste jutu-uurimises.


Variation in folk narrative – variation in culture: stability and variability, remembering and forgetting, genre and cultural contextP8