Panel 6. Tantsu varieerumise uurimine videopõhise tantsuanalüüsi ja taaskehastamise kaudu/Study into dance variation by means of video-based dance analysis and re-representation

Korraldajad: Sille Kapper, Tallinna Ülikool, sillek@tlu.ee; Madli Teller

Töötoa korraldajad Sille Kapper ja Madli Teller on kasutanud videopõhist analüüsi ja taaskehastamist traditsioonilise tantsu varieerumise uurimiseks. Eesti aladelt kogutud tantsu puudutavad videomaterjalid on kättesaadavaks muutunud siiski suhteliselt hiljuti ja professionaalide juhendatud uurimislaboreid on seetõttu toimunud vähe. Paneeli jooksul tutvustame meetodi kasutamist: selle põhinemist töömahukal arhiivivideote vormianalüüsil, millele järgneb tantsude kehastamise ning selle peale tantsuteadmuse ehitamise etapp. Kõik osalejad saavad ise üht lühikest tantsulõiku uurida. Järgneb diskussioon, kas sellise meetodi kasutamise tulemusena tehtud avastused võiksid kõigutada või vähemalt mitmekesistada meie rahvatantsuharrastajate ja -õpetajate seniseid teadmisi ning arvamusi traditsioonilise tantsu varieerumisest Eestis?

Study into dance variation by means of video-based dance analysis and re-representation (practical workshop; everyone welcome to participate).


P6