The Centre of Excellence in Estonian Studies (CEES)

  

   Kava   

   Teesid   

      Eesti-uuringute Tippkeskus

Eesti-uuringute Tippkeskuse konverents
Eesti-uuringute interdistsiplinaarsed dialoogid
28.-29. aprillil 2016 Jõgeva jahimajas Trofee
Tõrve küla, Puurmani vald, Jõgevamaa (www.trofee.ee)

Veebruaris 2016 tehti teatavaks üheksa Euroopa Liidu regionaalarengu fondi toetusraha pälvinud tippkeskust, humanitaaria valdkonnas rahastatakse Eesti Kirjandusmuuseumi juhitavat Eesti-uuringute Tippkeskust (Centre of Exellence in Estonian Studies – CEES).

Tippkeskuse moodustavad 15 institutsionaalse ja personaalse uurimisprojekti põhitäitjad, samuti tippkeskuse ülesannetega seotud projektitäitjad, sh doktorandid. Avakonverentsi „Eesti-uuringute interdistsiplinaarsed dialoogid“ peamised eesmärgid on konsortsiumiga liitunud uurimisprojektide vastastikune tutvustamine ning taotlusest lähtuvate töörühmade teoreetiliste ja praktiliste lähtekohtade määratlemine ning edasiste koostööplaanide täpsustamine.

Esimese päeva ettekanded keskenduvad tippkeskusega liitunud institutsionaalsetele ja personaalsetele uurimisprojektidele, õhtul toimuvad töörühmade kogunemised-arutelud vastavalt rühmajuhtide plaanidele.

Tippkeskuse taotluses plaanitud tegevuskava piires alustavad tööd 12 valdkondadeülest töörühma: ajalooliste väljendus- ja kultuuripraktikate uuringute töörühm, biograafika töörühm, digitaalhumanitaaria ja keeletehnoloogia töörühm, eetika, keele- ja vaimufilosoofia töörühm, kirjakultuuri ja kirjandusuuringute töörühm, korpuspõhiste keele-, kirjanduse ja folklooriuuringute töörühm, kõne ja muusika uuringute töörühm, migratsiooni- ja diasporaa-uuringute töörühm, narratiiviuuringute töörühm, nüüdiskultuuri (sh. meedia) uuringute töörühm, soo-uuringute töörühm ning usundi- ja müüdiuuringute töörühm. Konverentsi teise päeva ettekanded lähtuvadki töörühmadest ning kajastavad konkreetsemaid uurimistulemusi, samuti esindavad töörühmade suundumusi ja tegevusliine.

Konverentsi toimumist toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus), see on seotud Eesti Teadusagentuuri institutsionaalse uurimisprojektiga IUT 22-5.


Korraldustoimkond:
Meelis Roll, meelis.roll@folklore.ee
Piret Voolaid, piret@folklore.ee
Mare Kõiva, mare@folklore.ee

IUT 22-5; EKKM14-344; CEES; EKM FO; © 'cps 16