MAAILM, TAEVAS JA TAEVAKEHAD

RAHVAASTRONOOMIAT EESTI RAHVALUULE ARHIIVI USKUMUSTE JA KOMBEKIRJELDUSTE (UK) KARTOTEEGIST

Kui Su arvutis on VRML 2 formaati kindlustav tarkvara, siis kliki maakera, 
kui pole, siis  vajuta siia 

Andmebaas on koostatud Eesti Rahvaluule Arhiivi uskumuste ja kombekirjelduste kartoteegi põhjal, mida on täiendanud mitme põlvkonna folkloristid. Sellesse on koondatud maailma, planeetide, tähtede ja taevalaotuse kohta käivad uskumusteated. Välja on jäetud vaatlusel ja kogemusel põhinevad ilmaended, mis koostaja arvates ei ole otseselt seotud usundiga. Üldjuhul on järgitud põhimõtet, et uskumusteated esitatakse kirjaviisi muutmata, neile osutavad hüpertekstiviidad aga on sõnastatud kirjakeelsetena, mis peaks õpilastel või eesti keelt halvasti valdavail inimestel hõlbustama andmebaasi kasutamist.

Aado Lintrop