Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Peatse TÜ folkloristika audoktori prof. Dorothy Noyesi loeng 30. novembril

Reedel, 30. novembril kl 14.15 toimub TÜ kultuuriteaduste instituudis (Ülikooli 16–212) professor Dorothy Noyesi (Ohio Osariigi Ülikool) külalisloeng “Whatever Happened to Convivència? Festival and Collective Performance from the Spanish Transition to the Catalan Crisis”.
Dorothy Noyes on Ohio Osariigi Ülikooli (Ohio State University) professor võrdleva kultuuriuurimise, inglise keele ja kultuuri alal ning Ameerika Folkloori Seltsi (American Folklore Society) president aastail 2018–2019. Ta on üks tänapäeva juhtivaid rahvaluuleteadlasi, kelle teoreetilised käsitlused folkloristika põhimõistetest on muutunud juba klassikaks (koondatud kogumikku „Humble Theory: Folklore’s Grasp on Social Life“ (2016, Indiana University Press)).
Jääva panuse folkloristiliku mõtte arengusse on andnud ka tema monograafia „Fire in the Placa: Catalan Festival Politics After Franco“ (2003, University of Pennsylvania Press): ajaloolistel ja etnograafilistel allikatel põhinev uurimus katalaanide festivalitraditsioonidest ja nende seosest vastupanuliikumise ja rahvuslusega, mis pakub teoreetilisi pidepunkte teistegi väikerahvaste kultuurilise ja poliitilise iseolemise seosete ja püüdluste analüüsiks.
Folkloristika teooria ja ajaloo, festivalide ja romaani rahvaste pärimuse kõrval on prof. Noyesi kolmandaks suuremaks uurimisteemaks folkloori roll avalikkuse kujundamisel. Ühendades folkloristikat politoloogia ja rahvusvaheliste suhete uurimisega, on ta teerajajaks poliitilise kultuuri pärimuslikkuse analüüsimisel.
Uurimistöö kõrval on prof. Noyes teinud sihiteadlikke ja tulemuslikke jõupingutusi tugevdamaks sidemeid erinevatel kontinentidel ja erinevates teadustraditsioonides töötavate uurijate vahel. Seejuures on prof. Noyes alati pööranud tähelepanu sellele, et Tartu Ülikool oleks folkloristika ja laiemalt humanitaarteaduste uurimiskeskusena maailmas tuntud ja nähtav. Tema panuse tunnustamiseks omistataksegi talle 1. detsembril 2018 Tartu Ülikooli folkloristika audoktori tiitel.
Loengu toimumist toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).
Kõik huvilised on oodatud!

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO