Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

13. novembri teisipäevaseminar usundiuurimise välitöödest

Teisipäeval, 13. novembril kell 15.00 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi IV korruse seminaritoas Eesti-uuringute Tippkeskuse usundi ja müüdiuuringute töörühma välitööde ülevaateseminar
Kavas on:
Mare Kõiva ja Andres Kuperjanov arutlevad usuelu muutuste jälgimise üle välitöödel. Kesksel kohal on Bulgaaria õigeusu keskseks pühapaigaks kujunenud Krastova Gora ja seal 13. septembril toimuv ristipäev. Tunnetades vajadust määratleda täpsemalt nähtuse dünaamikat, paigutavad uurijad viimaste kümnendite sündmusi ja kohtade ümber tekkivat folkloorset ja rahvauskumuslikku võrgustikku laiemale taustale. Võrdluseks tuuakse 1990. aastatel taasjuurutatud ja otseses mõttes rohujuure tasandil taasloodud püha Petka kaljukirik Tranis jm geneetiliselt lähedased paigad. Loodavate pühakohtade puhul on tähtis kohalike initsiatiiv, fenomeni iseloomustavad mitmed müüdiloome tunnusjooned.
Atko Remmel ja Tõnno Jonuks jagavad mõningaid mõtteid Polotski ümbruse pühapaikade kohta, esitlevad võrdlevaid ideid kaasaegsetest ohvritest Eestis ja Valgevenes ning tutvustavad religiooni kajastamist Valgevene muuseumides.
Kõik on oodatud!
Seminarisarja toetavad Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus) ja IUT 22-5.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO