Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

23. oktoobri teisipäevaseminar vanasõnade uuskasutusest

23. oktoobril kl. 12.00 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi IV korruse seminaritoas vanasõnaseminar. Liisa Granbom-Herranen tutvustab oma väitekirja “Vanasõnad SMS-ides: Arhailine ja modernne suhtlus” (http://www.utupub.fi/handle/10024/145748).
Uurimus ühelt poolt pakub põhilist informatsiooni vanasõnade ja teiste kinnisväljendite jälgimiseks nende tavapärases kasutuses. Samal ajal edendab töö parömioloogiadiskursust, käsitledes rahvaluuleteaduslikus raamistuses, kuidas vanasõnad tänapäeval ilmnevad. Peale selle pakub väitekiri mõningaid metodoloogilisi ja teoreetilisi lahendusi vanasõnauurimisse.
Uurimusega leiab kinnitust, et vanasõnad on endiselt nüüdisaegse soomekeelse (tava)suhtluse osaks, kuigi selle paarisaja aasta jooksul, mil soome vanasõnu on kogutud, on nende kasutuskontekst muutunud. Kõige traditsioonilisemad vanasõnad sisaldavad endiselt agraartermineid ja on väljenditena suhteliselt püsivad. Ent nüüd kasutatakse neid uues kontekstis ja uues tähenduses.
Tulge kuulama ja arutlema!
Seminarisarja toetavad Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus) ja IUT 22-5.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO