Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

EUTK ajalooliste praktikate töörühma avatud seminar "Vaikimise ja vältimise praktikad: sobimatu keeles, kultuuris ja teaduses"

17. augustil kell 11 toimub Eesti Keele Instituudis Eesti-uuringute Tippkeskuse ajalooliste praktikate töörühma avatud seminar "Vaikimise ja vältimise praktikad: sobimatu keeles, kultuuris ja teaduses".
Eesti-uuringute tippkeskuse ajalooliste väljendus- ja kultuuripraktikate töörühm on otsustanud järgmiseks perioodiks oma fookuse suunata sellele, mida on välditud, millest eelistatakse vaikida.
Suhtlus, suuline või kirjalik, on alati valikuline; ühtedest asjadest sobib rääkida, neist kirjutada, neid kultuurinähtusena dokumenteerida ja analüüsida, teistest eelistatakse vaikida. Neid eelistusi mõjutavad erinevad asjaolud, nagu näiteks üldine moraal, väärtushinnangud, sotsiaalsed ja poliitilised olud, ideoloogiad, moed ja teadustrendid. Üldiselt aktsepteeritud teelt kõrvale kaldumine on ühest küljest värskendav, silmapaistev, tähelepanu äratav, teisest küljest kätkeb endas ohtu kaotada oma kogukonnas usaldus ja tõsiseltvõetavus või koguni sattuda põlu alla.
Kutsume seminaril osalejaid esinema lühiettekande või arutlusega teemal, mida on tema uurimisaineses või teadusvaldkonnas peetud (või peetakse praegu) sobimatuks, mis on sellise suhtumise tinginud ja kas see on põhjendatud.
Palume teatada oma osalemissoovist ja saata oma ettekande/arutluse teema 1. augustiks aadressil mari@folklore.ee
Kutset võib levitada, lisaks töörühma liikmetele on oodatud osalejad nii väljastpoolt töörühma kui Eesti uuringute tippkeskust.
Info: Mari Sarv, mari@folklore.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO