Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Uudiste arhiiv

Gender (soo) uurimine siberioloogias

9. märtsil kell 11.00 toas 234 peab Aimar Ventsel ettekande gender studies aspektidest Siberi-uuringuis. Vaatluse alla tuleb nii nõukogude etnograafia lähenemine soorollidele Siberit puudutavates töödes kui ka Ameerika ja Inglismaa antropoloogide kirjutised sellel teemal. Viimaste puhul võrreldakse genderi analüüsi laiemalt Arktika uuringute (Arctic studies) kontekstis.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO