Koola saamitar suvises rõivastuses. N. Haruzini (1890) järgi.