Lenini laul
[Laulab]
Laul Leninist 1.6 Mb .au

Jefim Luuga (Luuga Juhkim) omalooming

(RKM, Mgn. II 1882 (b) < Setumaa- fon.: I. Rüütel 1970. a.


Vyi_ks mi vele-kyik-kaisi mi vil noorõ_ks-jallõ_ks-kõsõq,
meidä_ks kõsõ kõik meeli- viil ar õks -mar'a-jallõ_ks-kasõq.
Kui_ks-kasõ küll meile viil är Lenin kasõ tulli,
tulli_ks tä küll tarka viil küll talo_ks-kasõ-poiga.
Tegi tä küll kulladsõq kol(lõ)hoosiq,
tegi tä küll saagidsõq sav(võ)hoosiq.
Kol(lõ)hoosist meile kulatskit anti,
sav(võ)hoosist meile saia viil anti.
Kol(lõ)hoosist jõvva-s kulatskit ar süvväq,
sav(võ)hoosist jõvva-s saiu ar süvväq.
Koiraq meil küllõ kulatski seieq,
sarviguq meil küll saia ar seieq.
Kotiq ommaq tävve meil kyik kulatskijahhu,
salvõq tävveq küll saia(gõ)terri.
Olõ-i meillä vajja inämp vetro vitäq,
kabol olõ-i vajja inämp atra kandaq.
Andas meile leibä küll viil lesätennä,
andas kasõ matti meil küll magatõnna.
Raha-ommaq-tuustaq meil kyik tooli päällä,
raha-ommaq-pakiq meil kyik pad'a alla.
Sedä kasõ meile kyik viil Lenin tegi,
tegi tä küll tarka viil küll talopoiga.
Kui_ks olõ-s meil viil Leninätä,
olõ-s setä tarka küll viil talopoiga,
pintsak oll' mul katski küllõ, vuudri oll' katski,
suurt olõ-s sär(i)ki sukugi.
Tulli kasõ Lenin küll viil lelläpoiga,
tulli kasõ tarka meil küll talopoiga,
sai õks mullõ pintsak küll viil selgest siidist,
vuudri saiõ alla küll viil kalõva karva.
Anna kasõ teno mi kyik tegijälle,
kats anna tenno mi küll kallilõ,
kiä kasõ pidi meil küll pikä hoolõ,
kiä kasõ kandi meil küll kangõ kõrra.
Lenin kasõ pidi meil küll pikä hoolõ,
Lenin kasõ kandi meil küll kange kõrra.
Olõ-i kasõ vajja meil inäp leiba kütsäq,
kabol olõ-i vajja inäp vatska kastaq.
Leevä-panni-vass'na mi küll mõsuvannis,
leevä-panni-lapju küllõ lumõluvvas.
Annelõ olõ-i inäp aholuuda vajja,
Kull'olõ inäp kuuku vajja.
Aho-kasõ-luvva visksi aia taadõ,
koogu jalki viil küll kodo jalost.
Laulu tõlge kirjakeelde.

Oi vellekesi noorekesi,
meida meelimarjakesi.
Kui meile Lenin tuli,
tuli ta küll tarka talupoega.
Tegi kullased kolhoosid,
tegi saagised sovhoosid.
Kolhoosis meile pirukat anti,
sovhoosis meile saia anti.
Kolhoosis ei jõudnud pirukaid ära süüa,
sovhoosis ei jõudnud saia ära süüa.
Koerad meil pirukaid sõid,
sarvikud meil saia ära sõid.
Kotid on meil täis pirukajahu,
salved täis saia-teri.
Pole meil enam tarvis vedrut vedada,
neiul pole vaja atra kanda.
Antakse meile leiba lamadeski,
antakse matt magadeski.
Rahatuustid on meil tooli peal,
rahapakid padja all.
Seda meile kõik Lenin tegi,
tegi ta, tark talupoeg.
Kui meil veel ei olnud Leninit,
polnud tarka talupoega,
pintsak oli mul katki, vooder oli katki,
särki polnud (suuresti) sugugi.
Tuli Lenin, lellepoeg,
tuli meile tark talupoeg,
sai mulle pintsak selgest siidist,
vooder sai alla kalevi karva.
Anname tänu tegijale,
kaks anna(me) tänu kallile,
kes meil pidas pika hoole,
kes meil kandis kange korra.
Lenin meil pidas pika hoole,
Lenin meil kandis kange korra.
Pole meil enam vaja leiba küpsetada,
neiul pole vaja kakku kasta.
Leivamõhe panime pesuvanniks,
leivalabida lumeluuaks.
Annel pole enam vaja ahjuluuda,
Akulinal pole vaja roopi.
Ahjuluua viskasime aia taha,
roobi (heitsime) kodu(s) jalust.


(Laulu litereerimisel ja kirjakeelde tõlkimisel abistanud Paul Hagu.)