Toimetajailt

Mäetagused on elektrooniline ajakiri neile, kes hoolivad rahvaluulest ja rahvausundist, mütoloogiast, mõnusast naljast ja muhedast muusikast. Teaduslike ja populaarsete artiklite kõrval leiate ehedat rahvaluulet, ühe uue laulu, koomiksi, vahel ka animatsiooni jm, mida võrgu võimalused, autori tahe ja lugejate soovid kokku toovad.
Ajakiri on üsna vaba struktuuriga ja sõltub peale kirjutajate lugejastki. Kui mõni teema huvitab, siis võib selle kohta e-meiliga pärida. Ehk leiate juba järgmisest ajakirja numbrist kohase vastuse.
Igatahes soovitame registreeruda teadete saamiseks folkloorilisti. Ära unusta jälgida eesti rahvaluule WWW-lehekülgi, kust leiad muudki huvitavat informatsiooni! Selle aadress on http://haldjas.folklore.ee/rl


Mõned sõbralikud soovitused lugejale
*Autoritega saad vestelda e-meili teel.
*Helinäidete kuulamiseks piisab vajutusest teist värvi tekstilõigule või kõlaritele.
*Levikukaardid ja fotod on klikkamiseks märgendatud. NB! Fotosid ja jooniseid saab enamasti ka suurendada neile klikates.
*Koomiksi vaatamine on imelihtne, kuid videoga võib tulla raskusi ...
*Ära unusta klikata eesti kihelkondade kaartidele! Nii on hõlpsam jälgida artiklis viidatud rahvaluulenähtuste levikuala.

Kaastööst
* Artikli võib toimetusele saata e-meiliga või arvutikettal. Lisada tuleb väljatrükk, mis abistab kujundamisel, autori telefon ning e-meil.
* Käsikirja juurde kuulub 10-15-lauseline ingliskeelne resümee, mille korrektsuse eest vastutab autor.
* Märkused ja kommentaarid paigutage teksti lõppu.
* Kirjandusele tekstis viidake järgmiselt: (Wright 1995: 3-5) ehk sulud-autor-aastaarv-koolon-tühik-lehekülg-sulud.
* Kirjanduse nimestikus esitage otseselt tsiteeritud ja viidatud teosed.
* Kirjanduse nimestik tuleb vormistada järgmiste näidete eeskujul:Boll, F. 1926. Sternglaube und Sterndeutung. Leipzig & Berlin.
Carlson, S. 1985. A double-blind test of astrology. Nature. vol 318, pp 419-425.
EE 1934. Eesti Entsüklopeedia. 4. kd Tartu.
Prüller, P. 1968. Eesti rahvaastronoomia. Teaduse ajaloo lehekülgi Eestist. I .Tallinn, lk 11-62.

* Heli sooviksime saada .au failidena. Video jaoks sobivad tugevalt tihendatud failid .mpg filmikatketeks ja .FLC või .anim joonistatud animatsioonidele. Fotode tarbeks on optimaalne .jpg ja jooniste jaoks .gif.
* Artiklid võiksid olla lihtteksti kujul või küljendatutena HTML-2, HTML-3, Word 2.0, Word 6.0, Word for Maci failidena. HTML failid ei tohiks olla Netscape või MS IE kesksed ja peavad olema loetavad ka tekstimoodis (Lynx). Teiste tekstitöötlusprogrammide failide kohta soovitame järele pärida - nad võivad siiski sobida!
* Käsikirju vaeb toimetuskolleegium. Toimetajad teatavad artikli vastuvõtmisest või tagastamisest ning soovitavatest muudatustest. Esmased parandused viib sisse autor. Esimest korrektuuri loeb ka autor, teist toimetajad.


Täname abi eest Luule Krikmanni, Liisa Vesikut, Kai Vassiljevat ja Jaan Tamme.
Elektroonilist folklooriajakirja toetab Avatud Eesti Fond.

NB! Ajakirjas avaldatud artiklite kohta kehtib autorikaitse.

Mõnusat lugemist!
Mare Kõiva
Andres Kuperjanov Mail