K O O M I K S
Risto Kalmre

K O O M I K S 1

K O O M I K S 2


Lisaks on Ristolt veel ka kaks animatsiooni.