Anu Korb

korb@folklore.ee


  • Ajalugu ja pärimus: Siberi eestlaste jutud oma esivanematest (nr 15)
  • Siberi eestlaste surma- ja matusekombestikust (nr 25)
  • Tagasi Siberi Kasekülas (nr 27)
  • Rõžkovo virulaste rahvakalender (nr 32)
  • Ravitsemisoskus kui pärimusrühma ühisteadmus: Siberi Rõžkovo küla näide (nr 34)
  • Välitööd rahvuskaaslaste juures Krasnojarski krais (nr 40)
  • Siberi eestlaste kohanemisest ja sulandumisest pärimusainese põhjal (nr 50)
  • Rahvaluule osakonna Siberi kaastöölise Rosalie Ottessoni ja teadurite-arhivaaride dialoog aastatel 1969–1976 (nr 54)
  • Oma toit: muutustest Siberi eestlaste toidukultuuris (nr 59)
  • Virumaa rahvaluule kogumine ja kogujad (nr 66)