5. Saare keel.

"Mari, too mulle kihaga pihu. Mul pole enesel aega, ma lähen luu elusse. Siim läks vaatama, kas elu malgad alles. Kui sul pole aega, saada Ingel."

"Ei Inglil pole aega. Ingel noolib koosta!"