19. Jeesuse sõit.

SL 1905.
H, Setu 1903, 304 (143) < Helbi k. - Jak. Hurt < Miku Ode (1903).

Jeessu_ks sõite jõkõ pite,
Pühä_ks no Maarja perve pite.
Kiä_ks no vasta puttusigi,
puttu_ks-sigi, johtusigi?
Härgä_ks no vasta puttusigi,
puttu_ks-sigi, johtusigi.
Jeessu_ks no lausi meelestäni,
Maarja_ks no painu pallõmma:
"Kuulõ_ks sa, härgä, noori meessi,
vii_ks sa Jeessu üle vete!"
Härgä_ks no keelilä kynõli:
"Või-i ma_ks viiäq, Jeesus poiga,
kosta_ks Marijat kuiva pääle -
umma_ks mul sarvõq sammõldunnuq,
umma_ks mul kukruq kulõhunnuq!"
Jeessu_ks no keelilä kynõli,
Marija no_ks meelel mõistutõlli:
"Panõ_ks mi kulla kukrust,
hõpõ_ks mi sarvilõ salidsõ!”
Härgä_ks no lausi meelestäni,
lausi_ks tä meele poolõstani:
"Või-i_ks ma viiäq, Jeesus poiga,
kostaq no_ks Marijat kuiva pääle!"
Jeessu_ks jäl sõidi jõkõ pite,
Pühä_ks no Maarja perve pite.
Kiä_ks no vasta puttunõs,
puttu_ks-sigi, johtusigi?
Hopõn iks vasta puttusigi,
puttusigi, johtusigi.
Jeessu_ks no haari küsütellä,
küsütellä, teretellä:
"Kuulõ_ks sa, ratso raudakapja,
vii_ks sa Jeessu üle vete,
kosta no_ks Maarja kuiva pääle!"
Ratso_ks no keelilä kynõli,
ratso_ks meelel mõistutõlli:
"Või-i_ks ma viiäq, Jeesus poiga,
kostaq no_ks Maarjat kuiva pääle -
um iks mul kütüs kündmäldä,
kalõ_ks no söödüq kakumalda,
tahtva_ks kütüseq kündä,
tahtva_ks no kakkuq kalõq söödüq!
Kui_ks ma künnä kütüseq,
kui_ks ma kaku kalõq söödüq,
vell´o nakas iks matma matussit,
sinnä nakas iks kesvi külbmä,
suvi- nakasi iks tä -rüki soetamma,
taht iks tetäq talvrükä,
nisu- taht iks -nurmõst nimidä,
suvirüki soetaq -
selle või-i ma viiäq, Jeesus poiga,
kostaq no_ks Maarjat kuiva pääle!"
Jeessu jäl iks sõidi jõkõ pite,
Pühä Maarja perve pite.
Kiä_ks no vasta puttusigi?
Puttu_ks no vasta poissa hulk,
puttu_ks no nulga noorõmeheq.
Haari naa_ks Jeessuga kynõlda,
haari_ks naaq Marijat manida:
"Tere no_ks Jeessu, mi ese,
Pühä_ks no Maarja, mi maama!"
Ärä_ks nääq küündüq küsümä,
küündüq nää_ks Jeessult küsümä,
nõssi_ks no Maarijalt nõudma:
"Kiä_ks su vette veerätelli,
kiä_ks su ojja oitõlli?
Kuulõq sa_ks, Jeessu, mi ese,
sullõ tii_ks mi silla siidedse,
saa tetä_ks mi silda sammõtist,
võta_ks mi Jeessu viist,
vii_ks no Jeessu üle vete,
kosta_ks mi Maarja kuiva pääle.
Selle vii_ks mi Jeessu üle vete,
selle kosta_ks Maarja kuiva pääle:
Jeessu_ks um mi ese,
Pühä_ks no Maarja mi maama!
Vii_ks mi kodo kullakõsõq,
vii_ks mi majja mar´akõsõq.
Kohe_ks mi kotoh panõsiq,
kohe_ks mi Maarja maalõ panõ?
Eessu_ks mi piiri peränulka,
Marija_ks mi aja aknillõ:
Jeessust saa_ks illos´ pühi,
Maarjast saa_ks maali-pühi."
Oo_ks no minno, poisikõist,
minno_ks no meelimar´akõist -
panni_ks ma Jeessu peränulka.
Kui tulõ ma_ks ülest hummogul,
varra_ks ma inne valgõt,
haara_ks ma mõskõq umma suud,
vell´o, haara ma_ks und virotõllaq,
sys haara_ks ma Marijat manida,
kulla haara ma_ks Jeessuta kumardaq.
Sorrõ lää kui_ks suud mõskma,
inne heidä ma_ks ette Eessu risti,
uma heidä ma_ks risti otsa pääle,
sääl haara ma_ks Marijat manida,
haara_ks ma üldäq Jeesus-poiga!
Vell´o, tulõ jäl iks üles hummogul,
varra tulõ ma_ks väiko valgõga,
vell´o, lää ma_ks nurmõ külbmä,
võta ma_ks kaala külbivaka,
tarõst lää ma_ks vällä taganõmma,
lävest lää_ks ma vällä lähenemmä,
sys haara_ks ma Marijat manida,
kulla haara ma_ks Jeessuta kumardaq:
"Kuulõ_ks sa, Eessu, mino ese,
kuulõ_ks sa, Maarja, mino maama!
Kui nakas iks mu käsi käuma,
kui nakasõ_ks sõrmõq sõudma?
Kui_ks sa käset, nii kääväq:
käävä_ks sino käskü pite,
sõudva_ks sino sõnna pite;
vili um iks sino vinn´tämine,
põld um iks sino õnnistamine!
Kuulõ_ks sa, Eessu, mino ese,
Pühä Maarja, mino maama!
Olõ_ks mi Eessust sündünnüq,
maalõ olõ mi_ks Maarjasta maaliduq,
Jeessu_ks-kõnõ, mino ese!
Üts olt sa_ks, Eessu, üle ilma,
üts olt sa_ks, Maarja, üle maa,
üle olt sa_ks ilma üts ese.
Maarja_ks-kõist, maamakõist -
üts um iks no Maarja üle maa.
Ilm iks no eläs Eessu pääle,
kyik iks no luutvaq Looja pääle.
Oo_ks no minno, velekeist,
minno_ks no meelimar´akõist -
sinno jõvva-i ma iä unõhtõlla,
kui_ks jõudsõ ma_ks viist vällä võttaq,
kostaq Maarja kuiva pääle!
Võti_ks ma ilmal ilosal,
võti_ks ma pääväl valusal,
kui oll´ no_ks illos´ ilmakõnõ,
kui oll´ no_ks vallus´ pääväkene -
Jeessu sys ilma ilmusi,
lasku_ks Maarja maa pääle.
Kae_ks ma, kae meelestäni,
kae_ks ma meele poolõstani.
Lisamärk. Jeesuse ja Maarja nime ütles laulik siin mitmetpidi välja: Jeesus, Jeessu, Eessu, - Maarja, Marja, Marija.
Vrdl: SL I, 142-155. Ltl: 539-544.