2007. aasta suvel toimusid TÜ üliõpilaste etnograafilised välitööd Setumaal, eelkõige Meremäe ning Värska vallas. Suuremale osale üliõpilastest oli tegemist kohustusliku välitöö praktikaga ning sellealase esmakogemusega.

 

Välitöödel uuriti Setumaa elanike toimetulekustrateegiaid ning identiteeti ja selle muutumist. Seekord keskenduti just noorte arvamustele, samas ei jäänud tähelepanuta ka vanem põlvkond.

 

Ettekandes annan ülevaate välitöödest, isiklikest muljetest ning esialgsetest tulemustest.