Lüganuse

[Kivi Maidla mõisa pihta]
Püssi vallas Lüganuse kihelkonnas Purtse-Matka külas asub suur kivi. Kivi tekkimisest räägitakse järgmist.
Vanal ajal tahtnud Vanapagan Maidla mõisa ära hävitada ja viskanud kive üle lahe Soomest. Enne Maidla mõisa jõudmist tõusnud kõva maatuul ja kivi kaotanud hoo ja kukkunud Purtse-Matka külla maha. Kivil on näha praegugi sõrmejälgi.
Praegu kivi asub Joh. Plotniku karjakoplis, mida kutsutakse Ogolkiviks.
ERA II 215, 559 (1) < Lüganuse khk., Püssi v., Purtse-Matka k. - A. Muda < Juuli Muda, 54 a. (1939). Vt. Kivi Erra mõisa pihta, muist. 74 A-D; Jälgedega kivid, muist. 337 B.

[Kivi Erra mõisa pihta]
Püssi vallas Lüganuse kihelkonnas Purtse-Matkas Mihkel Kõrtsi maal asub suur kivi. Selle kivi olevat sinna Vanapagan viskanud üle mere. Ta tahtnud Erra mõisa peale visata, kuid kivi kukkunud ennem maha ja nimelt Kõrtsi Mihkli maale.
ERA II 215, 583 (1) < Lüganuse khk., Erra v., Koljala k. - A. Jõesaar < Abel Jõesaar, 43 a. (1939).

Keset Purtse-Matka külas asuva Juhan Rohtjärve maal asub suur kivi, mida kutsutakse Ugulikiviks. Selle kivi olevat Vanapagan visanud Soomest, tahtes sellega maha visata Erra mõisa, mis on kivist umbes 1,5 km lõuna pool. Kivil on ka selgesti näha Vanapagana sõrme- ja kannajäljed. Kivi on kõrge umbes 3-4 m.
ERA II 215, 646 (1) < Lüganuse khk., Püssi v., Purtse-Matka k. < Purtse k. - L. Uueküla < Iida Uueküla, 45 a. (1939). Vt. Jälgedega kivid, muist. 337 C.

E, StK 23, 145 < Lüganuse khk. - A. Tiitsmaa < Aleksander Kallikorm (1924). Trükitud: HVM I, muist. 49.

Palju enne, kui minu isaisa veel ei elanud, hulkus Soome saarel Vanapagan. Seal Soome saarel oli üks Ükki kivi. Vanapagan ei sallind seda kivi ja ta tahtis visata Peipsi järve näkineiule istmepingiks. Kui lingupael katkes ja kivi kukkus Purtse-Matka, kus teda praegugi näha on.
ERA II 215, 577 (3) < Lüganuse khk., Erra v. ja as. - O. Innus < Gustav Innus, 46 a. (1939).
Vt. Kivi mõisa või lossi pihta, muist. 73.
Vt. HVM I, muist. 49.

Mere on Vanakurat teind tee munakust, Aserist läbi, ligi Kalvi mõisat. Tema tahtnud Soome silda teha. Kõrge tee on munakutest lauditud, läheb mere sisse. Hüütaksegi Kuradisild.
ERA II 28, 253/4 (21) < Lüganuse khk., Püssi v., Moldavi k. - R. Põldmäe < Jüri Seppe, 74 a. (1930).

[Jäljed Tütarsaares ja Suursaares]
Mina olen kopeldand sene Vanakuradi jälge. Tüttarmaas oli kive pääl, säält astund Suuresaare. Sääl on parem jälg, Tüttares pahem. Ta jälg on üks kaks jalga pikk, talla moodi, apsat ja. Kivi õld siis nii pehme, et astus viltsaapaga sisse. Ma olen teda käega silitand.
ERA II 28, 253 (20) < Lüganuse khk., Püssi v., Moldavi k. < Soppe k. - R. Põldmäe < Jüri Soppe, 74 a. (1930).

[Kivi Erra mõisa pihta]
(Vanapagana käpujälg Ugulikivis Lüganuses.)
E, StK 23, 145 < Lüganuse khk. - A. Tiitsmaa < Aleks Kallikorm (1924). Vt. HVM I, muist. 49.