Neljapäeval, 28. veebruaril toimub Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumi saalis rahvausundile ja -juttudele pühendatud konverents. Sündmusega tähistatakse eesti folkloristi ja rahvausundi uurija, Eesti Kirjandusmuuseumi juhtivteaduri ja Eesti-uuringute Tippkeskuse juhi Mare Kõiva 65. sünnipäeva. Mare Kõiva on eesti rahvaluulet kogunud, uurinud ja populariseerinud üle 35 aasta, ta on silma paistnud folkloristika tulihingelise arendaja, julge eksperimenteerija, uute suundade käivitaja ning väga paljude loominguliste ideede algatajana. Innovatiivse uurimistegevuse ning folkloristika interdistsiplinaarse ja rahvusvahelise koostöö edendamisega on ta andnud olulise panuse eesti rahvuskultuuri ja humanitaarteaduste arendamisse.

Mare Kõiva huvikeskmes on alati olnud ühiskondlikult olulised teemad, nt rahvausund ja mütoloogia, hõlmates nt loitse ja meediumeid, rahvameditsiini, haldjapärimust, isiku-, aheljutte ning hirmufenomeniga seotud problemaatikat. Ta on uurinud nõidussõnu, rahvaarstide traditsiooni, folkloorseid hirmu- ja õudusjutte, rahvaastronoomiat, kalendrikombeid, online-folkloristika kogemusi folklore.ee põhjal, Interneti-pärimust, patsiendinarratiive, eestlaste etnilisi stereotüüpe, lemmikloomadega seotud traditsiooni. Peale nimetatute on tema uurimisfookuses väljarändajate pärimuse erijooned, folkloori multimeedialisus tänapäeval, mitmed usundilise traditsiooni ilmingud, näiteks naiste uususundilised rituaalid, kohtade sakraalsus. Tema vaatevälja mahuvad ka erinevad kogukonnad (sh eesti diasporaa Rootsis, Austraalias, kohalikud vene kogukonnad), ta on innustanud soome-ugri rahvaste folkloori uuringuid Eestis.

Konverentsi ettekandedki tõukuvad juubilari laialdastest uurimisteemadest, pakkudes sissevaateid erinevate, nii väike- kui suurrahvaste keeltesse, kultuuridesse ja pärimusvormidesse.


Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika Osakond
Akadeemiline Rahvaluule Selts
Eesti Uuringute Tippkeskus (CEES)