Keelest meeleni V

Imepärane muistendi-maailm

Eda Kalmre 60. sünnipäevale pühendatud konverents
21. septembril 2018 Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumi saalis

21. septembril toimub Tartus, Eesti Kirjandusmuuseumi saalis oluline kokkusaamine - tänapäeva muistenditele, kuulujuttudele ja uudisfolkloorile pühendatud rahvusvahelise osalusega konverents. Üritus on pühendatud Eda Kalmre 60. sünnipäevale. Folkloristina on tema uurimisvaldkond olnud avar ja ulatunud klassikalistest narratiividest tänapäevaste muistenditeni, traumade ja katastroofide vaatlemisest kangelaste ja kuulsustega seotud lugudeni, tütarlaste pärimusest ja albumikultuurist visuaalsete väljendusviiside käsitlemiseni. Kõige selle kese on uuemad folkloori kihid kogu oma variatiivsuses, sotsiaalpoliitiliste ja mentaalsete tähendustega. Samas on Eda Kalmre osutanud, kui tihedalt on sellised nähtused seotud folkloori vanemate külgede ja juurtega. Ühtlasi iseloomustab tema lähenemisviisi mälukultuuripaikade vaatlemine - tema analüüside oluline tahk on kultuurimäluga seotud paikadesse süvenemine ja nende vahendamine tänapäeva inimesele. Tema viimaste uurimistööde hulka kuulub näiteks selle vaatlemine, kuidas muudeti kohanimesid viimase haldusreformi käigus.

Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika Osakond
Akadeemiline Rahvaluule Selts
Eesti Uuringute Tippkeskus (CEES)

Kava    

Teesid    

Pildid    


EKM Fo , EFI  
Kujundus Andres Kuperjanov
© 'cps 18