Ajalooline traditsioon: Tarvastu põhjaosa.

Asjalised mälestused - Matuse- ja lahingukohad


Mõnnaste külas Leementi talu maa peal on kivivared, kust leitud surnuluid. Traditsioon räägib, et vanasti olnd seal surnuaed.
EKLA, f 200, m 5:6, 5 (I-2) < Tarvastu khk., Mõnnaste k. - Linda Uudeküll < Hans Parts, 84 a. (1926)

Tarvastu vallas Riuma külas Mulgi talu maa peal on kokku kantud kividest suured vared. Sealt alt leitud kaevamisel vanu sõjariistu, ahelaid ja kette. Traditsioon räägib, et see koht on olnud vanasti lahingu kohaks, sellest on ka Riuma küla nimi tekkind – riiumaa.
Jaanese ja Matsitu talude vahel sooveerel on vana kalmete koht, sellest saand soo nime – Kalmete soo.
EKLA, f 200, m 5:6, 5 (I-2) < Tarvastu khk., Riuma k., Kiisa t. - Linda Uudeküll < Mats Rosson, 78 a. (1926)

Ämmuste külas Kõva talu maa peal kalmete koht – nähtavasti vana matusekoht. Kaevamisel leitud surnuluid.
EKLA, f 200, m 5:6, 5 (I-2) < Tarvastu khk., Ämmuste k. - Linda Uudeküll < Jaan Laosson, 54 a. (1926)

Ämmuste külas Kõva talu maa peal on vanad sõjakalmed – rahvas kutsub Kalmete mäeks ehk Kalmete päälseks. Leitud surnuluid, ehteid ja helmeid.
Umbes 1/2 km Tarvastust Pika kaasikust leitud palju surnuluid. Arvatavasti vana lahingukoht.
EKLA, f 200, m 5:6, 5/6 (I-2) < Tarvastu khk., Ämmuste k., Kure t. - Linda Uudeküll < Hans Rennit, 45 a. (1926)

Pupsi talu põllu peal olnd varemalt kalmed, nimetakse Kalmete ase. Selle kohta rääkind legend, et kes selle põllu üles künnab, sureb kohe samal aastal ära. Praegune peremees ei olnud ebausklik ja kündis põllu üles, muidugi elab ta veel praegugi. Põllu seest tulnd hulk surnuluid välja.
EKLA, f 200, m 5:6, 6 (I-2) < Tarvastu khk., Kures[s]aare, Endriku t. - Linda Uudeküll < Epp Pausk, 80 a. (1926)

Tarvastu mõisa põllul mõnikümmend sammu maanteest on kivi, mille sisse raiutud rist. Selle kivi kohta räägib traditsioon kahte moodi:
1. Vanasti sõitnud kaks pulma üksteisele vastu. Pruuk olnd sarnane, et kes nõrgem, pidi teed andma. Tülis sai ühelt poolt pruut, teiselt poolt peigmees surma. Need kaks maetudki sinna kohta maha ja kivi pandud haua pääle.
2. Vanasti sõdade ajal olla sinna üks kindral maetud.
EKLA, f 200, m 5:6, 6 (I-2) < Tarvastu khk., Ämmuste k. - Linda Uudeküll < Jaak Purk, 80 a. (1926)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!