Ajalooline traditsioon: Türi.

Asjalised mälestused - Kantsid, kindlustused, linnamäed ja vanad sõjateed


Kõltsis, Hiie talu maa peal asub hiiemägi, kus olnud vanasti sõjakants.
EKLA, f 199, m 39, 27 (I-4) < Türi khk., Türi v., Kihli k. - Linda Tamman < Ado Raudsepp, s. 1864 (1929)

Kõltsis, endise karjamõisa maa peal asub hiiemägi, mille keskel suur auk. Rahvajutu järele vana sõjakants.
EKLA, f 199, m 39, 27 (I-4) < Türi khk., Türi v., Toravere k. - Linda Tamman < Jaan Kuulmann, s. 1855 (1929)

Rõa ja Prääma mõisates on näha veel Juhan Hirmsa aegseid kindlustuste jälgi. Prääma mõisast on leitud vanu kivi- ja raudkuule, ...
EKLA, f 199, m 39, 27 (I-4) < Paide khk., Prääma ms. - Linda Tamman < Voldemar Renteln (1929)

... samuti ka Rõa mõisast. Rõa mõisast, veski juurest on leitud puudane raudkuul, püsse ja juustenõelu.
EKLA, f 199, m 39, 27 (I-4) < Türi khk., Rõa ms. - Linda Tamman < pr. Stackelberg (1929)

Vanal ajal jooksnud Paide jõgi praeguse Prääma mõisa juurest mööda. Praegugi on näha endise jõe tammi jälgi. Paide kindluse ehitamise ajal viidud aga jõgi Paide linna vallikraavidesse. Endine Paide-Tallinna tee käis ka Prääma mõisa juurest läbi, nimelt läbi Viiraksaare-Palivere-Eivere ja Anna. Hobuste tee oli puunottidest ja jalgteed kõrval kividest.
EKLA, f 199, m 39, 27 (I-4) < Paide khk., Prääma ms. - Linda Tamman < Voldemar Renteln (1929)

Vahastu külas, Mäeotsa talu maa peal asub linnamägi, ka linnastemägi. Koht on juba muinsuskaitse all.
EKLA, f 199, m 39, 27 (I-4) < Türi khk., Vahastu k. - Linda Tamman < Jaan Mironov, Vahastu algk. juh. (1929)

Kõltsi karjamõisa maa peal olnud Prantsuse sõja ajal venelased laagris.
EKLA, f 199, m 39, 28 (I-4) < Türi khk., Väätsa v., Lõõla k. - Linda Tamman < Kustas Ratassepp, s. 1855 (1929)

Kirna mõisas asub Sahlumäe küngas, kus Põhjasõja ajal olnud sõjavägi laagris.
EKLA, f 199, m 39, 28 (I-4) < Türi khk., Türi v., Näsuvere k. - Linda Tamman < Marie Lagemann, s. 1857 (1929)

Vana, rootsiaegset sõjateed teatakse tulevat Paide poolt Rikassaare külla. Tee on jämedatest tammepakkudest ja kividest. Rikassaare küla asub nagu saar rabade keskel.
EKLA, f 199, m 39, 28 (I-4) < Türi khk., Türi v., Rikassaare k. - Linda Tamman < Johannes Idof, s. 1871 (1929)

Alliku vallas, Mäekülas, Kalmude talu juurest läheb pakkudest tee rabast läbi otse Taiksi küla juurde välja, ühele kõrgemale saarele. Tee on 2 versta pikkune, olevat vana eestlaste salatee. Pakud on nüüd 5-6 tolli maa all.
EKLA, f 199, m 39, 28 (I-4) < Türi khk., Türi v., Mäeküla k. - Linda Tamman < Madis Pihelgas, s. 1858 (1929)

Rikassaare karjamõisast lõuna-hommiku poole asub Rikassaare raba. Vanajutt räägib, et seal olevat kulda, mis jäänud sinna vanasti sõjavoorist, kuna härg oli ära väsinud ning raha sunnitud maha maetama.
EKLA, f 199, m 39, 28 (I-4) < Türi khk., Türi v., Rikassaare k. - Linda Tamman < Johannes Idof, s. 1871 (1929)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!