Ajalooline traditsioon: Suure-Jaani lõunaosa.

Suusõnaline traditsioon - 1905. aasta


1905. aasta liikumine on kihelkonda võrdlemisi vähe puudutauud ja selletõttu mälestused õige kasinad.
EKLA, f 199, m 23, 149 (III-10) < Suure-Jaani khk. – Alfred Rästas (1926)

Ühe Tartu kongressist osavõtja jutustuse järgi kujunenud sündmused kihelkonnas järgmiselt: juhuliselt sattunud jutustaja 1906. a. algul Taevere vallamajja. Ühes teiste saadikutega viidud ta sõjakohtu ette, hiljem viidud Olustveresse, kus sõjakohut jatkatud. Kohus alanud öösel kell 12. Kindral Besobrasovi asemel pidanud kohut keegi joobnud polkovnik. Algul tehtud meestele ähvardusi Tartu kongressil vastu võetud otsuste pärast, kuid karistamata jäetud neid Taevere vallamajas 1905. a. peetud koosoleku tõttu, kus Tartu saadikud Navesti mõisa põletada tahtjaid vaigistanud. Karistus määratud kohtualustele siiski ja see seisnud selles, et nad kolme mehega terve valla järgmiseks hommikuks kella seitsmeks vallamaja juurde kokku pidanud ajama. Mehed jaotanud valla rajoonidesse ja hakanud siis hobustega mööda külasid ringi kihutama. Sel kombel saadudki inimesed õigeks ajaks vallamaja juurde kokku. Järgmiseks hommikuks olnud ka kindral Besobrasov ise vallamaja juure tulnud ja esitanud kokkutulnud rahvale küsimuse: „Kas nad tahavad kurjategijad sõjakohtu kätte anda?” (Kurjategijateks olnud peaasjalikult vargapoisid ja teised hulkurid). Eitavat vastust saades lepitud ainult peksuga ja antud 6–7 isikule 60–150 kepihoopi ning saadetud hiljem valla piirest välja. Peksmine sündinud 7. või 8. jaan. 1906. a.
EKLA, f 199, m 23, 149/50 (III-10) < Suure-Jaani khk., Taevere v., Arjate k., Jaani t. – Alfred Rästas < Jaan Koik, 60 a. (1926)

Lõhavere mõisas on 1905. a. võõrad mehed, valged riided seljas, sisse tunginud ja mõisa paljaks riisunud. Võetud peaasjalikult kallimaid riideid ja hõbeasju. Ka on oma mõisa teenijad mõisa asju omandanud. Mõisa riisumise ajal omanikku mõisas pole olnud. Hiljem vaigistanud mässajaid Vene ratsaväelased.
EKLA, f 199, m 23, 150/1 (III-10) < Suure-Jaani khk., Littuvere k., Jaagu t. – Alfred Rästas < Eva Tirmomann, 61 a. (1926)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!