Ajalooline traditsioon: Suure-Jaani lõunaosa.

Suusõnaline traditsioon - Hariduseline olukord vanemast ajast peale - teisi koole Suure-Jaani lõunaosas


1840. aastatel olnud Lõhaveres koolmeistriks Tõnu Kink, kus sel ajal lapsi koolis olnud 20ne ümber.
EKLA, f 199, m 23, 134 (III-8) < Suure-Jaani khk., Sürgavere v., Keremi k., Tolli t. - Alfred Rästas < Tõnu Kink, 90 a. (1926)

Aimla mõisa lähedal asunud koolimaja, kus 1850. aastate lõpul koolmeistriks olnud Mihkel ja Jaan Moorid. Lapsi olnud koolis sel ajal 20–25.
EKLA, f 199, m 23, 134 (III-8) < Suure-Jaani khk., Sürgavere v., Kuhjavere k., Lääne t. – Alfred Rästas < Ann Siemann, 76 a. (1926)

Olustvere vallas asunud vene kool Riiumäel, kus koolmeistriks olnud keegi Jüri-nimeline mees. Koolis käidud 2 talvet.
EKLA, f 199, m 23, 134/5 (III-8) < Suure-Jaani khk., Olustvere v., Aimla m. – Alfred Rästas < Ann Soo, 65 a. (1926)

Lahmuse valla koolis olnud 1850. aastatel Tõnu Simonlatsar koolmeistriks. Sel ajal õppinud koolis 5–6 last.
EKLA, f 199, m 23, 135 (III-8) < Suure-Jaani khk., Vastemõisa v., Hüpasaare t. – Alfred Rästas < Mihkel Saar, 86 a. (1926)

Tõramaa külas peetud 1860. aastatel kooli Alja talus, kus talu perepoeg Tõnis Riis koolmeistriks olnud. Koolis käidud 4 talvet. Peale muude ainete õpetatud koolis ka vene keelt. Koolis olnud 20 õpilase ümber. 1870. aastate algul asutatud kool Riisa külla Kangru tallu.
EKLA, f 199, m 23, 135 (III-8) < Suure-Jaani khk., Tori v., Tõramaa k., Nurme t. – Alfred Rästas < Ekateriina Sohv, 76 a. (1926)

Põhjaka külas Rääka koolis olnud 1870.–1880. aastateni koolmeistriks Jüri Kööpler. Kooli mindud 12-aastaselt ja käidud seal 2 talvet. Hiljem on aga kooliaega pikendatud kolme aasta peale.
Leeri mindud harilikult 16–17 a. vanuselt. Leerimaksu maksnud sel ajal tüdrukud 1 rbl 60 kop õpetajale ja poisid 1 rbl 20 kop köstrile. Tulnud ette ka sarnaseid juhuseid, kus leeriõpilane leerist ära aetud; poisid kakeluste ja muude vigurite pärast ning tüdrukud keelatud kohtades käimise pärast. Tüdrukutel olnud keelatud poodi minna ja mujale leeritoast kaugematesse kohtadesse. Tüdrukute juures tulnud sarnaseid eksimusi tihem ette kui poiste juures.
EKLA, f 199, m 23, 135/6 (III-8) < Suure-Jaani khk., Vastemõisa v., Kettu k., Mardi t. – Alfred Rästas < Jüri Kraut, 65 a. (1926)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!