Ajalooline traditsioon: Suure-Jaani lƵunaosa.

Suusõnaline traditsioon - Hariduseline olukord vanemast ajast peale - Epra kool


Alljärgnevad andmed kihelkonna hariduseliste olude kohta põhinevad suusõnalisel traditsioonil.
EKLA, f 199, m 23, 130 (III-8) < Suure-Jaani khk. - Alfred Rästas (1926)

Umbes 3 km S.-Jaani alevist lõuna pool asub Epra koolimaja, kus 1850. aastatel õpetajaks olnud Andres Terien. Koolis õpetatud lugemist, kirjutamist ja rehkendust. Kui õpilased koolis koerust teinud või õppetükke mõistnud pole, antud vitsu. Selleaegne kirikuõpetaja Schnell käinud ka vahest kooli katsumas. Kes koolis lugemist kätte ei saanud, neid pole kirikõpetaja leeri võtnud, vaid saadetud uuesti külakooli lugemist õppima.
EKLA, f 199, m 23, 130 (III-8) < Suure-Jaani khk., Vastemõisa v., Raba saun - Alfred Rästas < Peet Ivask, 92 a. (1926)

Epra koolis õpetatud ka laulmist ning noodiõpetust. Noodid kirjutatud suurele seinatahvlile, kust lapsed neid järgi laulnud. Koolis õpetatud katekismust ja piiblilugu. Lugemiseraamatuteks olnud katekismus ja piiblilood. Kirjutamine sündinud koolmeistri etteütluse järgi, krihvliga kivitahvlitele ja tindi või pliiatsiga vihkudesse. Koolis käidud ainult üks talve.
EKLA, f 199, m 23, 131 (III-8) < Suure-Jaani khk., Käära k., Käära t. - Alfred Rästas < Tõnis Köst 86 a. (1926)

Enne Andres Terieni olnud koolmeistriks keegi Tõnise-nimeline isik, Loodist pärit. Peale Andres Terieni, kes koolmeistriks saanud umbes 1820.–1830. aastatel, tulnud Jüri Pöör 1880. aastatel,...
EKLA, f 199, m 23, 131 (III-8) < Suure-Jaani khk., Vastemõisa v., Epra k. - Alfred Rästas < Mart Ant, 59 a. (1926)

... kes muude õppeainete hulgas ka vene keelt õpetanud, poistele enam kui tüdrukutele.
EKLA, f 199, m 23, 131 (III-8) < Suure-Jaani khk., Vastemõisa v., Ilbaku k., Uuetoa t. - Alfred Rästas < Mari Elbing, 55 a. (1926)

Rästas < Tõnis Köst, 86 a.; Jüri Terien, 40 a. (1926)
Peale J. Pööri olnud koolmeistriks Ants Tiisfeldt, kes kuni 1890. aastateni seal ametis olnud.
EKLA, f 199, m 23, 131 (III-8) < Suure-Jaani khk., Käära k., Käära t.; Vastemõisa v., Epra k., Kõrtsi t. - Alfred

Koolimaja, mis praegu täiesti lagunenud, tarvitatakse reheks ja osalt laudaks. Tuba, kus arvatavasti kooli peetud olevat, on 3,5 sülda pikk, vaevalt 2 sülda lai, kõrgus umbes 6 jalga. Koolitoast viib väike uks rehe alla, mis sama katuse all asub. Ruumil praegu aknaid pole, ka pole märke näha, kus nad varem oleksid võinud olla. Korstnat majal pole ja soojuseallikaks on suur rehetoa ahi, mille üks külg umbes 1/3 koolitoa sisemisest seinast oma alla võtab. Koolitoa välimise ukse kõrvalt viib teine uks väiksesse pikergusse ruumi, mis arvatavasti sahvrina kasutatud on. (Enese tähelepanekud).
EKLA, f 199, m 23, 131/2 (III-8) < Suure-Jaani khk., Vastemõisa v., Epra k. - Alfred Rästas (1926)

Koolimaja olnud Epras väga vilets ja väikene. Öösel koti peal magades tahtnud külm ära võtta. Magatud samas ruumis, kus päeval õpitud. Sügisel alanud kool mardipäeval ja kestnud kevade maarjapäevani. Mõned, kes targemad olnud (lugeda osanud), saanud juba jõuluks koolist priiks.
EKLA, f 199, m 23, 132/3 (III-8) < Suure-Jaani khk., Vastemõisa v., Ilbaku k., Uuetoa t. - Alfred Rästas < Kadri Elbing, 76 a. (1926)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!