Ajalooline traditsioon: Suure-Jaani lƵunaosa.

Suusõnaline traditsioon - Hariduseline olukord vanemast ajast peale


Suure-Jaani kooliõpetaja Hans Kapilt sain kasutada Jaan Ruusi /†/ poolt kokku seatud kihelkonnakooli ajaloo. Käsikiri on kokku seatud peamiselt kiriku konvendi koosolekute protokollide põhjal ja annab kooli tekkimis- ja arenemisloo kohta võrdlemisi selge ja täpse pildi. Toon siinkohal tähtsamad ja olulisemad kohad käsikirjast.
EKLA, f 199, m 23, 79 (III-8) < Suure-Jaani khk. - Alfred Rästas (1926)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!