Ajalooline traditsioon: Suure-Jaani lõunaosa.

Arhiivid - Sürgavere valla arhiiv


Sürgavere valla arkiivis leidub paarsada eksemplari mitmesuguseid valla raamatuid ja üksikdokumente. Peale Sürgavere valla oma raamatute on sinna juurde tulnud ka Lõhavere valla raamatud, nende valdade ühendamisel. Sürgavere-Lõhavere valdade ühendamine üheks Sürgavere vallaks sündis 1892. a. Ühendatud valdade vallavanema valimine oli 21. nov. 1892. a., millest 84 volikogu (cхoдa) liiget osa võtsid. (1) Sürgavere valla arkiivi raamat nr 11; 2) Sürgavere koguk. protokolli raamat a[astatest] 1888–1899)

Sürgavere valla vanemate arkiivi raamatute nimekiri:
1. Impfungs Buch für Sürgafer 1821–1854.
2. Cassa-Buch der Surgaferischen Gebiets Lade 1826–1854.
3. Magasin Buch vom 1832–1846.
4. Pass-Buch Sügafer 1839–1890.
5. Pass-Buch Lehowa 1865–1891.
6. Rewisjons Leiste Surgafer vom 1850–1858.
7. Magazin-Ausgabe f. die Sürgaferisch. Gem. 1856.
8. Magazin-Conto der Sürgaferisch. Gem. 1861–1863.
9. Sürgavere kogukonna protokl. raamatud a. 1867–98.
10. Lõhavere kogukonna protokl. raamatud a. 1867.–98.
11. Lõhavere kogukonna Pearaha vastuvõtm. raamatud a. 1886–1889.
12. Lõhavere volikogu protok. raamatud a. 1889–1892.
13. Sürgavere vamiilide järele, nimekiri a.?
14. Lõhavere valla võõra valla liigete nimekiri a. 1889.
15. Sürgavere valla rulli raamat a. 1879–1881.
16. Lõhavere valla rulli raamat a. 1879–1881.
17. Koogla koolilaste trahviraamat. Sürgavere 1875–87.
18. Sürgavere magasi raamat II a. 1870–1884.
19. Sürgavere valla magasi raamat. a. 1872–1878.
20. Sürgavere kogukonna magasi raamat. a. 1872.
21. Sürgavere kogukonna magasi raamat. a. 1873–1895.
EKLA, f 199, m 23, 24/5 (II-2) < Suure-Jaani khk., Sürgavere v. - Alfred Rästas (1926)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!