Ajalooline traditsioon: Suure-Jaani lõunaosa.

Asjalised mälestused - Pelgupaigad


Kuusekäära ja Karusekose talude lähedal metsas olevat vanade ehituste ahervarred, kus arvatavasti inimesed vanasti varjul olnud.
EKLA, f 199, m 23, 11 (I-5) < Suure-Jaani khk., Vastemõisa v., Kettu k., Oksa t. - Alfred Rästas < Madis Pollmann, 70 a. (1926)

Üldiselt on Suure-Jaani kihelkonna lääne ja lõuna pool asuvad suured sood ja rabad ka uuemal ajal sõjaväeteenistusest kõrvalhoidjate asupaigaks olnud. Seda annavad tunnistust rahvatraditsioonis mainitud nn kaabakate kohad, millest pikemalt asutamisküsimuse all kõnelen.
EKLA, f 199, m 23, 11/2 (I-5) < Suure-Jaani khk. - Alfred Rästas (1926)

Lemmakõnnu külas, Murru talu lähedal, olnud veel 10 aasta eest metsas näha kaks lohku, kus inimesed sõja eest varjul olnud. Ühte lohku kutsutakse Kihva lohuks, kus Kihva Tõnis elanud; teist Kadri lohuks, kus keegi Kadri-nimeline naine sõja eest pelgus olnud.
EKLA, f 199, m 23, 12 (I-5) < Suure-Jaani khk., Vastemõisa v., Lemmakõnnu k., Aukema t. - Alfred Rästas < Leenu Juhanson, 91 a. (1926)

Halliku rabas, Miiliaugu talust umbes 3 km loode pool asunud vanasti „kaabakad”. Nad elutsenud seni metsades ja rabades, kuni soldatite võtmise jagu täis saanud, siis tulnud nad jällegi küladesse tagasi.
EKLA, f 199, m 23, 12 (I-5) < Suure-Jaani khk., Vastemõisa v., Haaviku k., Miiliaugu t. - Alfred Rästas < Jüri Reichenbach, 76 a. (1926)

Sõja ajal olnud Tooba talu Vastemõisa vallas mingiks pelgupaigaks terve ümbruskonna rahvale. Talu ise asunud sügavas metsalaanes ja ümbruskondne maapind olnud pehme raba. Talu ümber lastud sõja ajal metsalangud maha, nii et talusse pääsemine väga raske olnud. Ümberkaudsed karjad aetud talusse pelgu ja peetud seal kuni vaenlase äraminekuni. Lehmadele pandud võrud nina ümber, et nad ammuda ei saaks ja sellega vaenlasi ligi ei meelitaks. Sama talu maa pealt mäda laane seest on leitud kirst, mis alles mõnekümne aasta eest talu lakas järel olnud. Kirst ja seesolevad riided olnud kauase maa sees olemise tõttu väga puded ja mädanenud. Vanarahva jutu järgi olevat see kirst riisujate eest metsa peidetud.
EKLA, f 199, m 23, 12/3 (I-5) < Suure-Jaani khk., Vastemõisa v., Kettu k., Tooba t. - Alfred Rästas < Peet Toobal, 78 a. (1926)

Kettu vakuses, Pilliroo talu maa peal on nn Kurekiiv, paik, kus vanasti karjaaed olnud, kuhu sõdade aja kari varjule aetud. Samas lähedal Ärma talus olnud inimesed suure tamme õõnsuse sees sõja eest varjul.
EKLA, f 199, m 23, 13/4 (I-5) < Suure-Jaani khk., Vastemõisa v., Pilliroo t. - Alfred Rästas < Jaak Krieger, 63 a. (1926)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!