Ajalooline traditsioon: Koeru.

Asjalised mälestused - Linnamäed


Koeru kihelkonnas leidub ainult üks linnamägi, nimelt Väinjärve vallas Merja külas. Linnamägi on võrdlemisi suur ja asub keset põlde, kuna võrdlemisi madala ja soise pinnaga metsad algavad umbes 200–300 m kauguselt. Linnamägi on muinsuskaitse alla võetud, kuid enne seda on jõudnud ümberkaudsed elanikud mäge tublisti laastada. Umbes poole mäe kõrguseni on on mäe küljed küntud ja põlluks tehtud. Selle tagajärjel on muutunud mäe esialgne kitsam ja teravam kuju palju laiemaks ja lamedamaks. Mõne aasta eest olla mäest isegi liiva veetud. Mäe kaevamisel leitud terve inimese luukere lamavas olekus, kuid ilma igasuguste eheteta. Samuti olla leitud kaevamisel kimp suuri vanu võtmeid. Kuid rahvatraditsioon linnamäe kohta on äärmiselt puudulik. Ühed tõendavad, et seal olnud vanasti kirik. Teiste arvamiste järgi olnud mäe otsas vanasti linn, kuid suurte sõdade ajal lõhutud linn ära (Ann Pahk, Jüri Eltermann).
EKLA, f 199, m 40, 12/3 (I-4)< Koeru khk. – Linda Vilmre (1929)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!