Ajalooline traditsioon: Järva-Madise.

Asjalised mälestised -Järva-Madise kirik


Eriliste ajalooliselt tähtsate säilund asjaliste mälestiste poolest on Järva-Madise kihelkond kehv. Ka kohalikelt vanemailt elanikelt kuuldub ainult väheseilt suulist traditsiooni ajalooliseist paikust ja mälestistest.
Esijoones võiks nimetada Järva-Madise ev[angeelset] lut[erlikku] kirikut, milline käsiteldavas kihelkonnas on ainuke ja ka kõige vanem. Täpset kiriku ehitamise aega ei leidunud kuskilt, on vaid teada, et aastal 1427 olla sääl keegi preester esimesena (nimi teadmata) ametis olnud. Kirik on paekivist, valgeks lubjatud. Torn on juure ehitatud läinud sajandil.
Kirikmõisa aias on umbes 0,6 meetri kõrgune paekivist post, mille otsas paasist raiutud kauss, mida katoliku usu ajal tarvitatud ristimisel.
EKLA, f 199, m 48, 7/8 (II) < Järva-Madise khk. – Elfriede Änilane (1930)

Järva-Madise kihelkonna kalmistuist on kõige vanem kiriku ümber olev, milles on väike kuplisarnane paekivist matusepaik-kabel, milline kuulunud Albu mõisnikele ja olla ehitatud Albu mõisa ühe omaniku kurikuulsa krahv Douglasi poolt, kes ise ka sääl puhkavat.
EKLA, f 199, m 48, 9 (II) < Järva-Madise khk., Albu v., Madise kirikmõis – Elfriede Änilane < Arnold Wieckmann, 52 a. (1930)

Teine, umbes samasugune kabel, asub Albu mõisast pool km eemal ilusal segametsaga kaetud künkal, ehitatud a 1880 paiku parun Lilienfeldti poolt oma tütre surma puhul. On väike torniga gooti stiilis maakivest ehitis ning omal ajal olnud piiratud raudaiaga. Mõisnike ajal olnud see väga ilus, kantsel olnud sees ning sääl peetud tihtigi pühapäeviti mõisarahvale jumalateenistust. Praegu on tähendatud kabel hävinemisel.
EKLA, f 199, m 48, 9 (II) < Järva-Madise khk., Albu as., Jäätma t. – Elfriede Änilane < Juhan Puusepp, 80 a. (1930)

Ainsaks tähtsamaks hauamälestiseks on hauakivi, milline enne olnud kirikus altari ees põrandal, kuid aaastal 1911 võetud säält ülesse, et inimesed liialt ära ei saaks tallata ja müüritud kiriku põhjapoolsesse seina altari kõrvale. Kivi on nelinurk, umbes 1,75 m kõrge ja 1,5 m lai. Kiviplaadil on reljeefis kõrvuti seisvad mehe ja naise kivikõrgused kujutused. Kivi ülemistes nurkades on vapid. Vappide vahel kiri.
Märkus: Punktidena märgitud kohil olid tähed liig segased.
Kujude all on kiri.
EKLA, f 199, m 48, 9/11 (II) < Järva-Madise khk – Elfriede Änilane (1930)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!