Ajalooline traditsioon: Haljala.

Asjalised mälestised - Laagrikohad


Vanadeks laagrikohtadeks nimetatkse Liiguse külas praeguse tuletõrje maja lähedal asuvat Laagrimäge, kus omal ajal olnud suur laager, millest praegune küngas oma nime saanud. Künkal olevat leida veel praegugi ahjukohti ja varem võis sealt leida vanu rahasid. (Ants Ollin)
Kunda küla alla käiva Kilmi talu ligidal metsas on rünkad, mis olevat kuulunud endise laagri juurde. Sellelt kohalt olevat leitud ka surnuluid. (Anna Kolberg)
Koolimäe koolimajast umbes sada meetrit ida poole mereranna lähedal metsas on rida künkaid, mis näivad varem ühe valli moodustanud (Robert Kleesment). Ka sellest kohast kõneleb rahvas kui endisest laagrikohast. (Leena Kuulmann)
Käsmus olevat veel praegugi mereranna põhjas tunda endise maandumissilla jäänuseid. Sellele kohale olevat Põhjasõja ajal rootslased maandudes suurtükke maha laadinud. Rand olevat sellel kohal selleks küllalt sügav, nii et suured laevad pääsesid rannale õige lähedale. (Thomas Eintreu)
EKLA, f 199, m 57, 16/7 (I j) < Haljala khk. - Helmi Aspel (1931)

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!