Ajalooline traditsioon: 1õhvi.

Päevik


13. juunil. Jõudsin hommikul Jõhvi ning käisin Jõhvi kirikuõpetaja juures ja Jõhvi vene kiriku preestri juures.
14. juunil. Käisin Jõhvi Algkoolis ja Jõhvi mõisas ning asunduses.
15. juunil. Käisin Ridakülas ja Purus Jõhvi vallamajas, kus arhiiviga tutvumiseks kulus terve päev.
16. juunil. Olin Puru külas (see on eriti suur küla) ja säält läksin Kose asundusse.
17. juunil. Käisin Puru vabatkülas ja läksin säält edasi Vasavere külla, kus asub ka koolimaja (Purust Vasavereni umbes 7–8 km).
18. juunil. Käisin Rausvere külas ja Kurtna mõisas ning Edivere asunduses ja Kurtna linnamäel.
19. juunil. Käisin Kurtna Nõmme külas ja säält läksin Kuremäele.
20. juunil. Käisin Illuka vallamajas ja Illuka mõisas ning külas.
21. juunil. Käisin Illuka ja Ohakvere asundustes ja Tarakuse külas.
22. juunil. Käisin Pagari mõisas ja koolis ning Atsalama külas.
23. juunil. Läksin Atsalamast Uhe külasse ning säält Mäetaguse mõisa, kus asub ka kool.
24. juunil. Käisin Mäetagusest 12 km eemal asuvas Metskülas D. Reisbergi juures.
25. juunil. Käisin Mäetaguse külas ja Mäetaguse vallamajas.
26. juunil. Käisin Aru ja Kolustri ning Kalina külades.
27. juunil. Käisin Jõetaguse külas ja Võide külas ning uuesti Kalina külas.
28. juunil. Käisin Tammiku linnamäel ja säält läksin Kahula külasse. Kahulas asub ka kool.
29. juunil. Läksin Kahulast Tammiku mõisa ja säält uuesti Kahula küla kaudu Ereda asundusse.
30. juunil. Ereda asundusest läksin Apandiku külla ja säält Kiikla mõisa ja asundusse.
1. juulil. Käisin Peri metsavahi juures, säält läksin Peri metsa sõjaaegseid pelgupaiku otsima, ning tagasi tulles jõudsin õhtuks Ratva külasse.
2. juulil. Olin Ratva külas, kus asub ka kool ja tulin säält Kiikla mõisa ja Apandiku küla kaudu Võrnu külasse.
3. juulil. Käisin Võrnu-Sala külas ja säält läksin metsas Jõhvi-Lüganuse kihelkonna piiril asuvat Linnasaare sood vaatama, kus asub Põhjasõja aegne pelgupaik. Õhtuks jõudsin tagasi Võrnu külasse.
4. juulil. Käisin Kohtla külas, Kohtla vallamajas ja mõisas. Kohtla külas asub ka kool.
5. juulil. Käisin Sompa külas, koolimajas ja Sompa mõisas ning asunduses.
6. juulil. Käisin uuesti Jõhvis, kuna eelmisel korral ei teadnud kõiki neid isikuid üles otsida, kes oleks teadnud mulle midagi rääkida.
7. juulil. Käisin Edise mõisas, endise Revinu küla asemel asuvas asunduses, koolimajas ja metsas asuvaid arvatavaid eelkindlustuste jäänuseid vaatamas.
8. juulil. Käisin Edise väljal asuvaid vanu sõjakraave ning kalmuküngast vaatamas, siis läksin Kukruse mõisa ja Kukruse külasse.
9. juulil. Käisin Peeri, Mõisamaa ja Kõva külades.
10. juulil. Käisin Järve külas, vallamajas ja ka kaevandustes, kuna oli vaja kätte saada kedagi sääl töötavaist töölistest.
11. juulil. Käisin Järve mõisas ning läksin säält edasi umbes 8 km ranna pool asuvasse Valaste külasse. Valastes asub ka kool.
12. juulil. Käisin Ontika mõisas, asundustaludes ja Saka vabatkülas, mis kuulub veel Ontika piiridesse.
13. juulil. Läksin Ontikast Valaste kaudu Toila asundusse ja Toila külla.
14. juulil. Olin Toilas, käisin metsas asuvais Mägeri taludes ja Pühajõe asunduses.
15. juulil. Käisin Pühajõe külas ja Pühajõe ääres metsas asuvaid sõjakantsi jäänuseid otsimas. Kaunis vaevarikas teekond ei andnud suuremaid tulemusi, ehk küll kuni peaaegu Ediseni jõekaldaid mööda üles läksin. Räägiti nimelt, et pääle Toila kohal asuvate hästisäilinud kantsijäänuste olla jõe ülemjooksul metsas veel teisigi kantsijäänuseid. Aga nad olid vist niivõrd kõdunenud, et ma neid ei leidnud.
16. juulil. Käisin Pühajõe kirikus ja Orul.
17. juulil. Käisin Voka mõisas, külas ja vallamajas. Voka mõisas asub ka kool.
18. juulil. Käisin Konju külas ja Konju mõisas ning koolimajas.
19. juulil. Käisin Künnapää külas ja Päite mõisas ja külas.
20. juulil. Käisin Türsamäel, kuna säält pidin saama teateid Päite mõisa ajaloo kohta ühelt endiselt mõisateenijalt. Kahjuks ei leidnud aga teda kodust. Samal päeval käisin Vaivina külas ja koolimajas.
21. juulil. Käisin veel kord Konju külas, kuna eelmisel korral ei leidnud sääl asuvat J. Karukäppa kodust, Konjust läksin Oru jaama.
22. juulil. Läksin Oru Jaamast Jõhvi ja säält Kotinuka külasse. Samal päeval käisin uuesti Edise mõisas.
23. juulil. Käisin 7–8 km Ediselt eemal asuva Uusküla metsavahi Veerbergi juures, kelle isa olla olnud ärkamisaegne tegelane ja Eesti Kirjameeste Seltsi liige. Õnnetuseks oli ta just sel päeval Rakverre sõitnud. Õhtuks jõudsin tagasi Jõhvi ja sõitsin ära.

NB! Materjalile laieneb autori-ja õiguskaitse, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile!