Eesti muinasjuttude tüübiloend (ATU 1–1199)

 

Loendis on loomamuinasjuttude (ATU 1–299), imemuinasjuttude (ATU 300–749), legendiliste muinasjuttude (ATU 750–849), novellmuinasjuttude (ATU 850–999) ja rumala vanapagana muinasjuttude (ATU 1000–1199) eestikeelsed tüübinimed ning nende ingliskeelsed vasted rahvusvahelisest tüübikataloogist.

Tüübiloendi on koostanud EKM Eesti Rahvaluule Arhiivi/ TÜ eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna muinasjuttude töörühm. Loendi moodustamise põhimõtted on alaliigiti erinevad, kuna vastavate muinasjutuliikidega on töörühm seni tegelenud erineval määral. Loomamuinasjuttude puhul on lähtutud Pille Kippari eesti tüübikataloogist (1986), loodud uued eesti tüübid kannavad numbri ees märgendit “Kippar”. Hiljem on see ühtlustatud uue rahvusvahelise tüübikataloogi ATU järgi.

Imemuinasjuttude osa lähtub muinasjuttude töörühma poolt senise töö käigus korrastatud tüpoloogiast väljaandeid „Eesti muinasjutud“ ette valmistades (I:1 – 2009; I:2 – 2014). Tüübinumbri ees olev märgend „Ee” ja tärn (nt Ee 327H*) tähistab seda, et kasutatud tüübinumber ja/või täht puudub ATU kataloogist ning tüübinumbriks on valitud vakantne number või täht kataloogis sisult kõige sarnasema tüübi järel. Kui ATUs on kaotatud ATs esinev tüüp, ent eesti ainese puhul oli materjali põhjal otstarbekas see alles jätta, on nimetuses kasutatud ainult märget „Ee“ ning tärni tüübinumbris pole.

Legendiliste muinasjuttude, novellmuinasjuttude ja rumala vanapagana muinasjuttude puhul on hetkel esindatud ERA sedelkartoteegis leiduvad tüübinimed, mida on mõningal määral täpsustatud muinasjutuprojekti senise töö käigus. Viimase kolme alaliigi tüübipealkirju täpsustatakse jooksvalt tüpoloogiatööd jätkates.

Viimased täpsustused: 15. 12. 2014.

 

 

number Eesti tüpoloogias

tüübi nimi Eesti tüpoloogias

ATU tüüp

LOOMAMUINASJUTUD

1

Rebase kalavargus

ATU 1 The Theft of Fish

AT 1*

Rebane varastab korvi

= ATU 1 The Theft of Fish

2

Kalapüük sabaga

ATU 2 The Tail-Fisher

Kippar 3/4

Tõbine kannab tervet

ATU 3 Simulated Injury / ATU 4 Sick Animal Carries the Healthy One

6

Tuule suund

ATU 6 Animal Captor Persuaded to Talk

7

Rebane ja hunt võistlevad lugemises

ATU 7 The Three Tree Names

8

Rebane kirjab hundi kasukat

ATU 8 False Beauty Treatment

8*

Rebane hangib hobust

ATU 8* The Fox Trades the Burned Bones of the Bear for Reindeer

AT 8***

Rebase uued silmad

AT 8*** The Fox Burns his Eyes

9

Ebaõiglane partner

ATU 9 The Unjust Partner

AT 9A

Rebane ja hunt peksavad rehte

= ATU 9 The Unjust Partner

AT 9B

Saagijagamisel saab rebane väikese (terade) hunniku, hunt suure (õlgede, aganate) hunniku

= ATU 9 The Unjust Partner

AT 9C

Rebane näeb oma täisteraleiva hammustamisel vaeva; hundil hea pehme aganaleib

= ATU 9 The Unjust Partner

Kippar 12

Rebane võtab õppust

 

Kippar 12A

Hunt püüab rebast libedal jääl

 

Kippar 12B

Rebane meelitab parti mäele

 

Kippar 14

Rebane söödab hundile tema pojast valmistatud rooga

 

15

Petlik varrulkäimine

ATU 15 The Theft of Food by Playing Godfather

15*

Suletopp

ATU 15* The Fox Entices the Wolf Away from His Booty

20A

Loomad püünisaugus

ATU 20A Animals Caught in a Pit Eat One Another Up

20C

Loomad põgenevad hädaohu eest

ATU 20C The Animals Flee in Fear of the End of the World

21

Sisikonna söömine

ATU 21 Eating His Own Entrails

Kippar 25

Peni polnud kirjamees

 

30

Rebane pilkab hunti

ATU 30 The Fox Tricks the Wolf into Falling into a Pit

Kippar 30A

Hunt kaevus

 

31

August pääsmine teise turjal

ATU 31 The Fox Climbs from the Pit on the Wolf's Back

32

Üks tuleb, teine läheb

ATU 32 The Wolf Descends into the Well in One Bucket and Rescues the Fox in the Other

33

Rebane teeskleb surnut

ATU 33 The Fox Plays Dead and is Thrown out of the Pit and Escapes

34A

Koer pillab oma liha

ATU 34A The Dog Drops His Meat for the Reflection

AT 34B

Hunt tahab juustu

= ATU 34 The Wolf Dives into the Water for Reflected Cheese

36

Rebane vägistab emahundi

ATU 36 The Fox Rapes the She-Bear

37

Rebane lapsehoidjaks

ATU 37 The Fox as Nursemaid for the Mother Bear

AT 37*

Rebane hanekarjas

= ATU 37 The Fox as Nursemaid for the Mother Bear

38

Käpp puulõhes

ATU 38 Claw in Split Tree

41

Hunt ja rebane aidas

ATU 41 The Wolf Overeats in the Cellar

43

Jääst tare (maja)

ATU 43 The Bear Builds a House of Wood; the Fox, of Ice

47A

Hunt hobuse sabas

ATU 47A The Fox Hangs Onto the Horse's Tail

47B

Varsa hind

ATU 47B The Horse Kicks the Wolf in the Teeth

50

Haige lõvi

ATU 50 The Sick Lion

50A

Jäljed lõvi koopasse

ATU 50A The Fox Sees All Tracks Going into Lion's Den but None Coming Out

50C

Eesel kiitleb

ATU 50B The Donkey Boasts of Having Kicked the Sick Lion

51

Lõvi osa

ATU 51 The Lion's Share

51A

Halb hais

ATU 51A The Fox Has the Sniffles

51***

Rebane vahekohtunikuks

ATU 51*** The Fox as Umpire to Divide Cheese

Kippar 51B

Rebane kaluriks

 

Kippar 52A

Eesel lõvi jahisarveks

 

Kippar 52B

Eesel lõvi kaaslaseks

 

53

Reinuvader kohtus

ATU 50 The Fox at Court

Kippar 53A

Lõvi ja rebane

56A

Rebase hangupuu

ATU 56A The Fox Threatens to Cut Down the Tree and Gets Young Birds 

56A*

Kass püüab lindu

ATU 56A* Fox Plays Dead and Catches Bird

AT 56B*

Rebane nõuab juua

= ATU 223 The Bird and the Jackal

AT 56C*

Rebane nõuab süüa, juua ja naeru

= ATU 223 The Bird and the Jackal

Kippar 56F

Rebane riidleb räästaga

57

Varese juust

ATU 57 Raven with Cheese in His Mouth 

59

Rebane ja viinamarjad

ATU 59 The Fox and the Sour Grapes

60

Vastastikune küllakutsumine

ATU 60 Fox and Crane Invite Each Other

61

Kiremine suletud silmadega

ATU 61 The Fox Persuades the Rooster to Crow with Closed Eyes

61B

Kikas, kana ja kass

ATU 61B Cat, Rooster and Fox

Kippar 61D

Rebane nõuab kukelt üüri

 

62

Rahu loomade vahel

ATU 62 Peace among the Animals – the Fox and the Rooster

62*

Puudel istumine keelatud

ATU 62* Forbidden to Sit in Trees

63

Rebane puhastab end kirpudest

ATU 63 The Fox Rids Himself of Fleas

Kippar 63B

Rebane meelitab angerjat

 

AT 64

Sabata rebane

= ATU 2A Tarn-Off Tails

65*

Rebane küpsetab sitikat

ATU 65* The Fox Catches a Beetle

66A*

Rebane piibuga

ATU 66A* The Fox Buys Himself a Pipe

Kippar 66C

Rebase ja hundi toit

 

68*

Rebane pilkab lõksu

ATU 68* The Fox Jeers at the Fox Trap

AT 68**

Inetud lapsed

= ATU 48* Flatterer Rewarded, Honest One Punished

68A

Pott lõksuks

ATU 68A The Jug as Trap

AT 68B

Rebane uputab kruusi

= ATU 68A The Jug as Trap

Kippar 68C

Rebane matab jänest

 

Kippar 68D

Rebane koera küüsis

 

Kippar 68E

Loomade tantsupidu

 

Kippar *68

Nahaparkali juures kohtume

 

70

Kartlikum kui jänes

ATU 70 More Cowardly than the Hare

Kippar 70A

Jänes võtab inimesest eeskuju

 

71

Pakase ja jänese võistlus

ATU 71 Contest of Frost and the Hare

AT 71*

Jänese vihmavari

AT 71* When it Reins, the Hare Creeps munder the Spear-grass

72*

Jänesepoja suured silmad

ATU 72* The Hare Emancipates Her Children

72B*

Miks jänes jookseb üle mäe

ATU 72B* Why the Hare Jumps over the Path

AT 72C*

Rebane lõksus

= ATU 72D* Tales about Hares (Rabbits)

Kippar 72D

Rebane ja rihm

= ATU 72D* Tales about Hares (Rabbits)

Kippar 73B

Jänes kiitleb

= ATU 72D* Tales about Hares (Rabbits)

75

Nõrgema abi

ATU 75 The Help of the Weak

75A

Karu ja kooreürask

ATU 75A The Lion and the Worm

76

Hunt ja kurg

ATU 76 The Wolf and the Crane

77

Põder imetleb end allikal

ATU 77 The Stag Admires Himself in a Spring

Kippar 77B

Hunt ootab surma

 

Kippar 77C

Hunt pahandab külarahvaga

 

Kippar 77D

Hunt ei täida lubadust

 

Kippar 77E

Hundi isa poegadega

 

Kippar 77F

Hunt kardab hammustamist

 

77*

Hundi patutunnistus

ATU 77* The Wolf Confesses His Sins to God

80

Siil ajab karu pesast välja

ATU 80 The Hedgehog in the Badger's Den

Kippar 80B

Hiire maja

 

81

Jänese maja

ATU 81 Too Cold for Hare to Build House in Winter

Kippar 81A

Jänes karistab silmi

 

Kippar 81B

Ahne jänes

 

87A*

Karu loobib puuhalge

ATU 87A* The Bear Stands on a Heap of Wood

Kippar 87C

Karu ja orava tüli

 

Kippar 87D

Hunt ja karu vihameesteks

 

88*

Karu tahab mett saada

ATU 88* The Bear Climbs a Tree

Kippar 88A

Karu kaebab

Kippar 89*

Karu mängib pilli

 

Kippar 89A

Karu kirikus

 

90

Nõel, kinnas ja ora

ATU 90 The Needle, the Glove, and the Squirrel

Kippar 90*

Karu õpetab poegi

 

Kippar *91

Talvetee üle karu

 

100

Hunt pulmas

ATU 100 The Wolf is Caught Because of His Singing

101

Vana koer lapsepäästjaks

ATU 101 The Old Dog as Rescuer of the Child (Sheep)

Kippar 101A

Koer ja karu mesipuu kallal

 

102

Koer kingsepaks

ATU 102 The Dog as Wolf's Shoemaker

Kippar 102B

Koer hundile seltsiliseks

 

Kippar 103/4

Koduloomade ja metsloomade sõda

= ATU 103 War between Wild Animals and Domestic Animals

103A

Rebase noorik

ATU 103A The Cat as She-Fox's Husband

105

Kassi ainuke oskus

ATU 105 The Cat's Only Trick

AT 105B*

Tuhat mõtet

= ATU 105* The Hedgehog's Only Trick

Kippar 106A

Palju kisa, vähe villa

= ATU 106* The Wolf and the Hog

Kippar 106B

Hunt aia taga

 

107

Koerte ja huntide sõda

ATU 107 Struggle between Dogs and Wolves

Kippar 109

Rebase ja koera sõprus

 

110

Kassile kell kaela

ATU 110 Belling the Cat

111A

Ära sega joogivett

ATU 111A The Wolf Unjustly Accuses the Lamb and Eats Him

Kippar 111B

Hiir kass võõrustajaks

 

Kippar 111C

Lutika, hiire ja kassi toit

 

112

Põldhiir külastab linnahiirt

ATU 112 Country Mouse Visits Town Mouse

Kippar 112A

Rotipoja kosjad

 

Kippar 112B

Rott poob enda varastatud pähklite pärast

 

112**

Rumal hiirepoeg

AT 112** The Mice and the Rooster

Kippar 113C

Hiir kassile rätsepaks

 

115

Pettunud rebane

ATU 115 The Hungry Fox Waits in Vain

116

Karu sõidab reel

ATU 116 The Bear on the Hay-Wagon

117

Karu härja turjal

ATU 117 The Bear Riding the Horse

Kippar 117A

Karu viib hobust üle kraavi

= ATU 117 The Bear Riding the Horse

Kippar 117B

Hundi ja soku ratsasõit

 

118

Lõvi kardab hobust

ATU 118 The Lion Frightened by the Horse

119B*

Hobused kaitsevad end huntide eest

ATU 119B* Horse's Defense against Wolves

120

Kes näeb ennem päikesetõusu

ATU 120 The First to See the Sunrise

121

Hundiriit

ATU 121 Wolves Climb on Top of One Another

122A

Hunt ja emis

ATU 122A The Wolf (Fox) Seeks Breakfast

122B

Pese ennast puhtaks

ATU 122B The Rat Persuades the Cat to Wash Her Face before Eating

122B*

Palvetamine enne sööki

ATU 122B* The Squirrel Persuades the Fox to Pray before Eating

122C

Lammas meelitab hundi laulma

ATU 122C The Sheep Persuades the Wolf to Sing before he eats him

122D

Annan sulle parema saagi

ATU 122D Caught Animal Promises Captor Better Prey

122D*

Lind rattarummus

ATU 122D* To Make a Bird Tastier

122F

Oota kuni saan rasvaseks

ATU 122F "Wait till I am Fat Enough."

122K*

Hunt ja oinas

ATU 122K* The Wolf as Judge

122L*

Härg ja pime hunt

ATU 122L* Blind Wolf Keeps Guard over a Captive Ox

122Z

Rebane pääseb hundi käest

ATU 122Z Other Tricks to Escape being Eaten

123

Hunt ja kitsetalled

ATU 123 The Wolf and the Kids

Kippar 123C

Kolm kitse

 

125

Hundi luud

ATU 125 The Wolf Flees from the Wolf-Head

126

Kukk kihutab hundi minema

ATU 126 The Sheep Chases the Wolf

126A*

Hirmunud hundid

ATU 126A* The Frightened Wolves

130A

Härja maja

ATU 130A Animals Build Themselves a House

130B

Loomad põgenevad ähvardava surma eest

ATU 130B Fleeing Animals Threatened with Death

Kippar 130E

Ühine majaehitamine

= ATU 130A Animals Build Themselves a House

132

Kits kiitleb

ATU 132 The Goat Admires His Horns in the Water

136A*

Loomade pihtimine

ATU 136A* Confession of Animals

Kippar 139

Patud andeks

 

Kippar 139A

Karu härjale kohut mõistmas

 

Kippar 139B

Kass õhutab tüli

 

Kippar 140

Härg tapab hundi

 

Kippar 140A

Hundi ja härja kihlvedu

 

Kippar 140B

Hunt vahemeheks

 

Kippar 140C

Härjad kohtumõistjateks

 

Kippar 145

Hundi issameie palve

 

150A*

Konna kolm õpetust

ATU 150A* The Frog's Counsels

151

Rebane õpib kandlemängu

ATU 151 A Man Teaches a Wild Animal to Play the Fiddle

152

Mees maalib karu

ATU 152 The Plowman and the Animals

153

Karu kohitsemine

ATU 153 The Gelding of the Bear and the Fetching of Salve

154

Karu puupakuks + Rebane ja saba

ATU 154 The Fox and His Members

155

Maailma tänu

ATU 155 The Ungrateful Snake Returned to Captivity

156

Pind lõvi käpas (Androkles ja lõvi)

ATU 156 Androcles and the Lion

AT 156*

Mees jagab lammast hundiga

= ATU 169* Miscellaneous Tales of Wolves and Men

156A

Lõvi truudus

ATU 156A The Faith of the Lion

AT 156A*

Hundiarst

= ATU 156 Androcles and the Lion

156B*

Naine aitab madu

ATU 156B* The Grateful Snake

Kippar 156D

Tasu sõidu eest

 

Kippar 156E

Kasuka pügamine

 

157

Inimest peab kartma

ATU 157 Animals Learn to Fear Men

158

Regi katki

ATU 158 The Wild Animals on the Sleigh

Kippar 158A

Rebase silmarohi

 

159

Tõrvane härg

ATU 159 Captured Wild Animals Ransom Themselves

Kippar 159C

Rebane tasub heateo

 

160*

Naine petab karu

ATU 160* A Woman Betrays a Bear

Kippar 160C*

Karu peab meest kinni

 

161

Poiss peidab tagaaetava põdra

ATU 161 The Farmer Betrays the Fox by Pointing

161A*

Raiutud käpaga karu

ATU 161A* Thе Bear with the Wooden Leg

AT 162*

Mees karistab hunti

= ATU 169* Miscellaneous Tales of Wolves and Men

Kippar 162B

Hunt pelgab peeru

 

Kippar 162C

Hunt ujub

 

163

Hundi laulmine

ATU 163 The Singing Wolf

AT 163A*

Karu tõrjub kärbseid

= ATU 1586 The Man in Court for Killing a Fly

AT 164*

Hundi testament

AT 164* The Bear’s Testament

165C

Vaga hunt

ATU 165 “Fish, Not Flesh”

Kippar 165D

Arg hunt

 

Kippar 166A*1)

Hunt hirmutab lambaid

= ATU 166A* The Wolf Puts His Tail through the Window

Kippar 166A*2)

Hunt viib lammast

 

Kippar 166A*3)

Mees võtab hundi käest oina

 

AT 166B*1)

Mees tirib hunti sabast

= ATU 166B* The Wolf Tries to Get Horses

AT 166B*2)

Hunt raputab vett

= ATU 166B* The Wolf Tries to Get Horses

AT 166B*3)

Hunt raputab pori

= ATU 166B* The Wolf Tries to Get Horses

AT 166B*4)

Karu veab koormat

= ATU 166B* The Wolf Tries to Get Horses

Kippar 166B*5)

Hunt sööb savi

 

AT 167A*

Hõlpus pardipüük (hundipüük)

= ATU 1889 Münchhausen Tales

168

Moosekant hundiaugus

ATU 168 The Musician in the Wolf Trap

AT 169A*1)

Tee pooleks!

= ATU 169* Miscellaneous Tales of Wolves and Men

AT 169A*5)

Hunti visatakse haluga

= ATU 169* Miscellaneous Tales of Wolves and Men

AT 169B*1–2)

Laps hundipesas

= ATU 169* Miscellaneous Tales of Wolves and Men

AT 169B*3)

Emakaru imetab inimlast

= ATU 169* Miscellaneous Tales of Wolves and Men

AT 169C*

Hundid kusevad inimesele peale

= ATU 169* Miscellaneous Tales of Wolves and Men

AT 169D*1)

Ratsutamine karuga

= ATU 179* Tales about Men and Bears

AT 169D*2)

Hunt magab naise selja taga

= ATU 169* Miscellaneous Tales of Wolves and Men

AT 169G*

Hundid kiusavad karu

= ATU 87A* The Bear Stands on a Heap of Wood

AT 169J*

Hunt ja ratas

= ATU 169* Miscellaneous Tales of Wolves and Men

169K*

Põrsaga hundijahil

ATU 169K* The Man Drives with a Tub and Little Pigs

AT 169L*

Hunt (karu) sureb hirmust

= ATU 169* Miscellaneous Tales of Wolves and Men

170

Rebane öömajal

ATU 170 The Fox Eats His Fellow-Lodgers

171A*

Karu mängib metssea põrsastega

ATU 171A* The Bear Plays with the Boar's Young

AT 171B*1)

Mees karu küüsis

= ATU 179* Tales about Men and Bears

AT 171B*3)

Karu ronib puusse mehele (poisile) järele

= ATU 179* Tales about Men and Bears

Kippar 171B*6)

Karu maksab kätte

= ATU 179* Tales about Men and Bears

Kippar 171C*

Mees pääseb puuõõnest

= ATU 179* Tales about Men and Bears

173

Elu pikkus

ATU 173 Human and Animal Life Spans are Readjusted

Kippar 173A

Mitmesugused lood loomadest inimese teenistuses

 

Kippar 173B1)

Loomad vaidlevad

 

Kippar 173B2)

Loomad omapäi

 

Kippar 174

Elevant karistab seppa

 

179

Teekäijad ja karu

ATU 179 What the Bear Whispered in His Ear

179A*

Karu jälitab inimest

ATU 179A* The Bear Pursues the Man

Kippar 179D

Kellaga karu

 

Kippar 187

Hunt veab meest tünnis

 

Kippar 189

Hundivoorimees

 

200

Koera tunniskiri

ATU 200 The Dogs’ Certificate

200A

Koerad nõuavad õigust

ATU 200A The Dog Loses a Certificate

200B

Miks koerad üksteist nuusutavad

ATU 200B Why Dogs Sniff at One Another

200C*

Jänese ja jahikoera vaen

ATU 200C* Enmity between the Hare and the Dog

Kippar 200E1)

Kassi truuduse palk

 

Kippar 200E2)

Koera truudus

 

Kippar 200F

Koer jagab saaki

 

Kippar 200G1)

Kass uputab koeri

 

Kippar 200G2)

Koertekarja eest põgenev kass

 

201

Hunt armastab vabadust

ATU 201 The Lean Dog Prefers Liberty to Abundant Food and a Chain

201D*

Koer ja varas

ATU 201D* The Dog Barks at the Thieves

Kippar 201H

Vana koer ja kutsikad

 

202

Kaks sikku

ATU 202 The Two Stubborn Goats

Kippar 202A

Sokk ja peegel

 

203

Kits ja jänes võistlevad söömises

ATU 203 Sheep and Horse Have Eating Contest

Kippar 203B

Koer lambaga kohtus

 

Kippar 203C

Uudishimulik lammas

 

204

Loomade meresõit

ATU 204 Animals in Peril at Sea

Kippar 204A

Jutud loomahäälte imitatsioonidega

= ATU 204 Animals in Peril at Sea

Kippar 204A1)

Siga ja hani jõetammil

 

Kippar 204A2)

Kukk ja vasikas sõidavad jõel

 

Kippar 204A3)

Part, hani ja kalkun mõisa põllul

 

206

Õlgi pekstakse teist korda

ATU 206 Straw Threshed a Second Time

207B

Mõisahobune ja taluhobune

ATU 207B Hard-hearted Horse and Donkey

Kippar 207D

Varss kadestab vana hobust

 

210

Kukk, kivi, muna ja nõel rännakul

ATU 210 Rooster, Hen, Duck, Pin, and Needle on a Journey

211*

Koer nõuab õigust

ATU 211*

211B*

Linnud joovad õlut võlgu

ATU 211B* Animals Go into a Tavern

211**

Koera hea ja halb põli

212

Valelik kits

ATU 212 The Lying Goat 

214

Kade eesel

ATU 214 The Donkey Tries to Caress His Master

Kippar 215*

Eesel ei taha otri

 

Kippar 217A

Parem karta kui kahjatseda

 

Kippar 218C

Vaglake

 

Kippar 219H

Siga kõneleb

 

Kippar 219I

Mehed, kas te kuulete!

 

221

Lindude kuningas

ATU 221 The Election of King of Birds

222

Lindude ja loomade sõda

ATU 222 War between Birds (Insects) and Quadrupeds

222A

Nahkhiir lindude ja loomade sõjas

ATU 222A The Bat in War between Birds and Quadrupeds

AT 222B*

Hiir ja varblane

= ATU 222B Quarrel between Mouse and Sparrow

Kippar 222C

Varblane ja hobune

 

225

Kotkas (kurg) õpetab rebast (konna, jänest) lendama

ATU 225 The Crane Teaches the Fox to Fly

226

Hani uputab rebase

ATU 226 The Goose Teaches the Fox to Swim

227

Haned palvetavad

ATU 227 Geese Ask for Respite for Prayer

227*

Konn kiidab varest

ATU 227* The Crow and the Crayfish

228

Tihane (käblik) tahab olla nii suur kui karu (härg, põder)

ATU 228 A Little Bird Tries to be Bigger

Kippar 229C

Lepalind peseb tikast

 

230*

Kuke ja tedre võitlus

ATU 230* The Race of the Rooster, the Birch-Cock and the Birch-Hen

Kippar 230C

Kolmas appi

 

Kippar 230D

Kana poegadega kulli küüsis

 

231

Kurg ja kalad

ATU 231 The Heron and the Fish

232C*

Kes on isa?

ATU 232C* Which Bird is Father?

232D*

Vares ja kruus

ATU 232D* A Crow Drops Pebbles into a Water Jug

Kippar *233

Varese haige kael

 

234

Ööbik ja vaskuss

ATU 234 The Nightingale and the Blindworm

234A*

Varese õlu

ATU 234A* The Birds Brew Beer

236*

Linnuhäälte imitatsioonidel põhinevad jutud

ATU 236* Miscellaneous Tales with Imitation of Bird Sounds

238

Mesilane ja kaaren

ATU 238 The Dove and the Frog Boast to Each Other

240

Munavahetamine

ATU 240 The Dove Trades Her Eggs

AT 240*

Võidujooks munavahetamisel

= ATU 240 The Dove Trades Her Eggs

240A*

Põllumees ja sitikas

ATU 240A* The Bee Falls into the Water

Kippar 240C

Ämblikud ja kärbsed aitavad kuningapoega

 

Kippar 241A

Kuldmuna

= ATU 219E** The Hen that Laid the Golden Eggs

243*

Varese naisevõtt

ATU 243* The Crow Marries

Kippar 243C

Vares ja harakas. Mitmesugused lindude häälitsustel põhinevad jutud

 

244

Kaaren võõrastes sulgedes

ATU 244 The Raven in Borrowed Feathers

Kippar *244

Rääk

= ATU 93 The Master Taken Seriously

AT 244**

Kaaren ja tihane

= ATU 1927 The Cold May Night

244A*

Toonekurg ja sookurg

ATU 244A* The Crane and the Heron

244B*

Kaks näljas varblast

ATU 244B* The Two Starving Sparrows

244C*

Vares uputab pojad

ATU 244C* The Raven Drowns His Young Who Promise to Aid Him When He Becomes Old

245

Teder ja vares

ATU 245 The Tame Bird and the Wild Bird

Kippar 245A

Vares pahandab

 

Kippar 245B

Karga eest ära!

 

Kippar 245C

Vares ei näe (kevadel) naereid

 

247

Kõige ilusamad lapsed

ATU 247 Each Mother Likes Her Own Children Best

AT 247A*

Kiiviti ja rästa vestlus

AT 247* Sandpiper and Thrush Converse

248

Koer ja varblane

ATU 248 The Dog and the Sparrow

AT 248A*

Tark lind

= ATU 223 The Bird and the Jackal

250A

Lestakala kõver suu

ATU 250A The Flounder's Crooked Mouth

AT 253*

Kala kaebus

= ATU 253 The Fish in the Net

Kippar 255

Kala palve

 

Kippar 256

Kiisk ja säga

 

Kippar 257

Kiisk lepitab kaklevad kalad

 

275

Rebase ja vähi võidujooks

ATU 275 The Race between Two Animals

275A

Jänese ja ritsika võidujooks

ATU 275A The Race between Hare and Tortoise

AT 275A*

Jänese ja siili võidujooks

= ATU 275C The Race between Hare and Hedgehog

AT 276*

Konn äkke all

AT 276* The Frog Turns a Somersault in Front of the Harrow

Kippar 276B

Sitika ja konna öömaja

= ATU 282D* The Louse and the Flea Spend Night in Woman's Backside and Vagina

277

Konnade kuningas

ATU 277 The King of the Frogs

277A

Konn ja härg

ATU 277A The Frog Tries in Vain to be as Big as the Ox

Kippar **277

Vähk konnalt villu laenamas

 

278

Konn uputab hiirt

ATU 278 The Frog and the Mouse Tied Together

280

Võistlus varese ja sipelga vahel

ATU 280 The Ant Carries a Load as Large as Himself

280A

Rohutirts ja sipelgas

ATU 280A The Ant and the Cricket

281

Sääsed hobust tapmas

ATU 281 Miscellaneous Tales of Gnats

Kippar 281A

Sääsk hoiatab lehma hundi eest

 

Kippar 281B

Mesilane härja kõrvas

 

Kippar 281C

Sääsk kiitleb

= ATU 281 Miscellaneous Tales of Gnats

Kippar 281D

Kuidas kihulased (satikad) saadud on

 

Kippar 281E

Kuidas sääsed siia jäänud

 

282A*

Kirp ja kärbes

ATU 282A* The Flea and the Fly

282B*

Sääse ja parmu kõnelus

ATU 282B* Conversation of Fly and Flea

282C*

Kirp reedab täi

ATU 282C* The Louse Invites the Flea

Kippar 282D

Millal kirp koju tuleb

 

Kippar 282E

Kärbes ja ussike vaidlevad

 

Kippar 282G

Kärbeste ja sääskede sõda

 

Kippar 282H

Kirp ja täi

 

283B*

Majake pealuus

ATU 283B* The House of the Fly

Kippar 283I*

Ämblik põrgust tuld toomas

 

Kippar *284

Täi pelgab sauna

 

Kippar 284

Ämblik ja sipelgas

 

Kippar 284A

Konn ja ämblik

 

Kippar 284C

Sääse ja parmu tüli

 

Kippar 284D

Sääsk ja parm

 

Kippar 284E

Täi õpetab poega

 

285B*

Uss meelitatakse välja mehe kõhust

ATU 285B* The Snake Stays in the Man's Stomach

289

Pääsuke, okaspuu ja nahkhiir

ATU 289 A Bat, a Diver, and a Thornbush Shipwrecked

Kippar **289

Tõrvas ja kasetoht

 

AT 291*

Sääse surm

AT 291* The Tragic Death of the Three Gnats

293

Kumb on kasulikum

ATU 293 The Debate of the Belly and the Members

AT 293A*

Niit ja oja

AT 293A* The Spring and the Wood

293B*

Tamm ja seen

ATU 293B* The Mushroom Reviles the Young Oak

293D*

Humala ja naeri tüli

ATU 293D* The Hops and the Turnips Quarrel

293E*

Odra ja kaera tüli

ATU 293E* The Grains Talk with One Another

AT 293F*1)

Sitt ja tatt

= ATU 282A* The Flea and the Fly

Kippar 293F*2)

Hall ja paise

= ATU 282A* The Flea and the Fly

294

Aprill märtsil külas

ATU 294 The Months and the Seasons

Kippar 294A

Paastukuu ähvardab

= ATU 294 The Months and the Seasons

295

Uba, õlg ja süsi

ATU 295 The Bean (Mouse), the Straw, and the Coal

298

Tuul ja päike

ATU 298 The Contest of Wind and Sun

298A

Kaks külma

ATU 298A The Frostgod and His Son

298A*

Mees teretab tuult

ATU 298A* The Man Greets the Wind

Kippar 299

Pikne

 

IMEMUINASJUTUD

300

Lohetapja

ATU 300 The Dragon-Slayer

300A

Võitlus sillal

ATU 300A The Fight on the Bridge

301

Kolm röövitud kuningatütart

ATU 301 The Three Stolen Princesses

301D*

Kuningatütre sõrmus

ATU 301D* The Princess's Ring

302

Vanamehe süda munas

ATU 302 The Ogre's (Devil's)Heart in the Egg

302C*

Imehobune

ATU 302C* The Magic Horse

303

Verevennad

ATU 303 The Twins Or Blood-Brothers

303A

Seitse venda otsivad naiseks seitset õde

ATU 303A Brothers Seek Sisters as Wives

306

Läbitantsitud pastlad

ATU 306 The Danced-out Shoes

307

Puusärgi valvur

ATU 307 The Princess in the Coffin

311

Naistetapja ja kolm õde

ATU 311 Rescue by the Sister

312

Sinihabe

ATU 312 Maiden-Killer (Bluebeard)

312D

Vanapagan eksitab õe

ATU 312D Rescue by the Brother

313

Imeline põgenemine

ATU 313 The Magic Flight

313E*

Õde põgeneb venna eest

ATU 313E* The Sister's Flight

314

Hobune abiliseks

ATU 314 Goldener

314A*

Loom abistab vanapagana eest põgenejaid

ATU 314A* Animal as Helper in the Flight

315

Reeturlik õde

ATU 315 The Faithless Sister

318

Truudusetu naine

ATU 318 The Faithless Wife

325

Kuradi õpipoiss

ATU 325 The Magician and His Pupil

326

Hirmuotsija

ATU 326 The Youth Who Wanted to Learn What Fear is

326A*

Surnu juhatab julgele mehele varanduse

ATU 326A* Soul Released from Torment

326B*

Hirmuotsija peletab surnuga röövleid

ATU 326B* The Youth and the Corpse

327A

Hans ja Grete

ATU 327A Hansel and Gretel

327B

Vennad vanapagana juures

ATU 327B The Brothers and the Ogre

327G

Naerivargad

ATU 327G The Brothers at the Witch's House

Ee 327H*

Söepuder

 

Ee 327J*

Vanahalvast isa

328

Poiss varastab kuradi varandust

ATU 328 The Boy Steals the Ogre's Treasure

Ee 328C*

Uba pidi taevasse

 

329

Peitumine kuningatütre eest

ATU 329 Hiding from the Princess

330

Sepp ja kurat

ATU 330 The Smith and the Devil

Ee 330B

Kurat kotis

= ATU 330 The Smith and the Devil

331

Surm pudelis

ATU 331 The Spirit in the Bottle

332

Surm vaderiks

ATU 332 Godfather Death

332C*

Soldat saadab surma puid närima

ATU 332C* Immortality Won through Betrayal of Death

333

Punamütsike

ATU 333 Little Red Riding Hood

335

Surma sõnumid

ATU 335 Death's Messengers

360

Kolme rännumehe kaup kuradiga

ATU 360 Bargain of the Three Brothers with the Devil

361

Pesemata mees

ATU 361 Bear-Skin

363

Laibasööja

ATU 363 The Corpse-Eater

365

Kuu paistab, kooljas sõidab

ATU 365 The Dead Bridegroom Carries off His Bride

366

Surnu nõuab oma osa tagasi

ATU 366 The Man from the Gallows

400

Mees kadunud naist otsimas

ATU 400 The Man on a Quest for His Lost Wife

Ee 401B

Nõiutud kuningatütre pea

 

402

Loompruut

ATU 402 The Animal Bride

402A*

Suudlus vabastab uss-kuningatütre nõidusest

ATU 402A* The Princess Transformed into a Toad

Ee 403A

Ilus õde

= ATU 403 The Black and the White Bride

Ee 403B

Must ja valge pruut

= ATU 403 The Black and the White Bride

403C

Vahetatud mõrsja

ATU 403C The Substituted Bride

407

Lilltüdruk

ATU 407 The Girl as Flower

409

Naine libahundiks

ATU 409 The Girl as Wolf

410

Okasroosike

ATU 410 Sleeping Beauty

Ee 423*

Naine oherdiaugust

 

Ee 424*

Abielu kuradi röövitud neiuga

 

425A

Koer peigmeheks

ATU 425A The Animal as Bridegroom

425C

Kaunitar ja koletis

ATU 425C Beauty and the Beast

425M

Ussi naine

ATU 425M The Snake as Bridegroom

Ee 425N

Hani peigmeheks

Ee 425R*

Hundile määratud peigmees

 

433B

Vähk väimeheks

ATU 433B King Lindorm

434*

Sukelduja ning kuningatütar

ATU 434* The Diver (Cola Pesce)

440

Konn-kuningapoeg

ATU 440 The Frog King Or Iron Henry

441

Siil pojaks

ATU 441 Hans My Hedgehog

449

Koeraks muudetud mees

ATU 449 Sidi Numan

450

Vennake ja õeke

ATU 450 Little Brother and Little Sister

451

Õde vendi otsimas

ATU 451 The Maiden Who Seeks her Brothers

Ee 451A

Üheksa velje sõsar

= ATU 451 The Maiden Who Seeks her Brothers

460A

Teekond jumala juurde

ATU 460A The Journey to God (Fortune)

461

Kolm karva vanakuradi peast

ATU 461 Three Hairs from the Devil’s Beard

465

Võimatud ülesanded

ATU 465 The Man Persecuted Because of His Beautiful Wife

470

Sõbrad elus ja surmas

ATU 470 Friends in Life and Death

470A

Surnupealuu

ATU 470A The Offended Skull

471

Rännak hobusel teise maailma

ATU 471 The Bridge to the Otherworld

471A

Munk ja lind

ATU 471A The Monk and the Bird

475

Põrgu katlakütja

ATU 475 The Man as Heater of Hell’s Kettle

480

Vaeslaps ja peretütar

ATU 480 The Kind and the Unkind Girls

480A

Kurat saunas kosimas

ATU 480A Girl and Devil in a Strange House

480A*

Kured viivad venna ära

ATU 480A* Three Sisters Set Out to Save Their Little Brother

Ee 480E*

Kelluke hiire kaelas

 

500

Abistaja nimi

ATU 500 The Name of the Supernatural Helper

501

Kolm ketrajat

ATU 501 The Three Old Spinning Women

502

Seenekuningas

ATU 502 The Wild Man

505

Tänulik surnu

ATU 505 The Grateful Dead

507

Nõia mõrsja

ATU 507 The Monster’s Bride

510A

Tuhkatriinu

ATU 510A Cinderella

510B

Kuninga köögitüdruk

ATU 510B Peau d’Asne

511

Ükssilm, Kakssilm, Kolmsilm

ATU 511 One-Eye, Two-Eyes, Three-Eyes

Ee 511A

Härg abiliseks

 

513A

Kuus üheskoos saavad kõigest ilmast läbi

ATU 513A Six Go through the Whole World

513B

Lendav laev

ATU 513B The Land and Water Ship

514

Tüdruk soldatiks

ATU 514 The Shift of Sex

516

Truu teener

ATU 516 Faithful John

517

Lindude ennustus

ATU 517 The Boy who Understands the Language of Birds

518

Tüli imeesemete pärast

ATU 518 Men Fight over Magic Objects

519

Tugev mõrsja

ATU 519 The Strong Woman as Bride (Brunhilde)