1920.SEEST SIIRUVIIRULINE, PEALT KULLAKARVALINE? Sibul - 16+262+332+281 = 891 (1276) var.
Aa1.1) Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline? Sibul
Rid 1932 (R. Põldmäe)
2) Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline? Sibul
VNg 1892 (H. Lohk)
3) Seest siiroviiroline, päält kullakarvaline? Sipul
Se 1949 (V. Pino)
4) Seest tsiiruviiruline, päält kullakarvaline? Sipul
Rõu 1895 (A. Perli)
5) Siist siiruviiruline, päält kullakarvaline? Sibul
Pst 1936 (L. Köögardal)
6) Sidess siiruviiruline, piält kullakarvaline? Sibul
Kod 1937 (H. Tampere)
7) Sihest siiruviiruline, päält kullakarvaline? Sipul
San 1924 (E. Päss)
8) Sehest siiruviiruline, pialt kullakarvaline? Sibul
MMg 1889 (H. Rätsepp)
9) Sisest siiruviiruline, päält kullakarvaline? Sipul
Ote 1895 (E. Palm)
10) Sisest siiroviirolene, päält kullakarvalene? Sipul
Räp 1927 (P. Voolaine)
11) Sisest tsiiruviiruline, päält kullakarvaline? Sipul
Ote 1893 (J. Tammemägi)
2Vi, 4Nrv, Vai, 4Jõh, 15Iis, 4Lüg, 4VNg, 5Hlj, Hlj v. Kad, 3Kad, 6Rkv, Rak, 2VJg, 6Sim, 5VMr, 2Amb, 7Amb v. JMd, JMd, 2JJn, 4Koe, 5Pee, Ann, Pai, 4Tür, Ha, 23Kuu, 4Jõe, 3HJn, 19Tln, 4Jür, 3Kos, Juu, 2Rap, Rap v. Mär, 2Hag, 3Nis, 3Kei, 3HMd, 9Pld, Ris, 7Mär, 5Vig, Mih, 5Var, 3Han, Kse, 2Lih, 2Kir, 2Mar, 2Rid, LNg, Noa, Noa v. Hii, 2Phl, 3Käi, Rei, 2Hii, 2Sa, 2Krj, 5Mus, Khk, 5Kär, 2Ans, 4Jäm, 5Kaa, Pha, 2Vll, Jaa, 4Pöi, 2Muh, 3Khn, 5Tõs, 3Aud, 4PJg, 7Vän, 7Tor, Tor v. SJn, 5Prn, 2Pär, Pär?, 4Hää, 7Saa, Saa?, Saa v. Hls, 15Hls, 6Krk, Vl, 14Hel, 11Trv, 12Pst, Pst v. Pil, 2Vln, 8Vil, 3Kõp, 5SJn, SJn v. Pil, SJn v. Ote, 7KJn, 8Pil, 7Plt, Ta, 6Ksi, 10Lai, 9Pal, 7Trm, 12Kod, 4MMg, 6Äks, 4TMr, 21Trt, 7Võn, 3Kam, Kam v. Rõn, 12Nõo, 2Elv, 6Puh, 2Ran, 5Rõn, Rõn v. San, 21Ote, Ote?, 8San, 10Kan, 6Urv, Urv v. Krl, 4Krl, 9Har, 16Rõu, Vru, 11Plv, 7Räp, 5Vas, 37Se, 9As, 6Tt - 673 var.
Willmann 173 (92); Lönnrot 159; Ahlqvist 74; • Wied. 287; Wied. 287; • Mötleja 28 ja 54 (116); • Liiv LMt 40 (7); • Meelej. nr. 48 (1887) 384 (19); Mäesepp P 21 (3); KAH EKAl 162 ja 164 (96); Sööt PA 6 (1); Sander 70; Pet. ELA 82 (3); Okas 42; Kuusik KT 212 (15); Pet. EüK 76; Kmpm. EKl I2 142; Huvit. II 216 ja 224 (39); Tamman 19 ja 21; Ainelo III 62; Loorits VrP 25 ja 26 (43); Hamburg-Kask-Loorits-Roos-Veski 25 ja 26 (43); Huvit. V Lisa 18 (44); Parijõgi-Reial-Vaigla V 331 (19); Nugis 293 ja 314 (203); Lasteleht nr. 8 (1940) 160 (2); Pioneer nr. 10 (1946) lk-ta (3); Laugaste 134; Pioneer nr. 8 ja 9 (1949) lk-ta (1); Nurmik EK III 133 (5); Meie aasta (1953) lk-ta (41); ÜÕÕ 69 (3); Säde nr. 4 ja 7 (1956) 4 (9); Selmet V (1957) 14 (12); Alttoa-Raigna (1958) 85; Kuut VI (1960) 189 (5); Kriisa V 45 (12); Remmel V-VIII5 171; EMrd III 237; Täheke nr. 9 (1972) 8; Juhani-Lindsaar-Rosin 138; Metstak 20 ja 34 (203); Säde nr. 80 (1985) 4; Hiie-Müürsepp IV/I 79 ja 80 (7); Metstak2 55 ja 56; E MM3 12 ja 39 (214); EMrd IV 308 (194)
Aa2.Sees siiruviiruline, pealt kullakarvaline (Inwendig gestreift, auswendig goldfarbig)? Die Zwiebel
Sa 1814 (J. W. L. v. Luce)
Pld, Sa, Prn, Hää, Plv - 5 var.
• Beitr. III (1814) 113 (2a)
Aa3.Sidest siruviruline, piäl kullakarvaline? Sibul
Kod 1888 (J. Liiv)
KJn, 2Pal, Kod, Tt - 5 var.
• Helle 369 (102); Neus 393 ja 390 (11)
Aa4.Seest siiruviiruline, peast kullakarvaline? Pähkel
Kam 1992 (K. Leopard)
Aa5.Seest siiruviiruline, pealt kullakarvane? Sibul
Emm 1939 (E. Ennist)
2Amb v. JMd, Emm, Kaa, PJg, Prn, Pal, Trm, Trt, Kam, Ran, 3Har, Rõu - 15 var.
Aa6.Siest on siiruviiruline, pialt on kullakarvaline? Sibul
Iis 1889 (D. Timotheus)
2Iis, VJg, Rõu, 2As - 6 var.
N. D. UA 10
Aa7.Seest on siiruviirulinõ, päält kullakarvalinõ? Sibul
Se 1953 (O. Jõgever)
VLk, 2Se - 3 var.
Aa8.Sisest siiruviiruline, päält om kullakarvaline? Sibul
Urv 1890 (J. Teder)
Jõh, Vil, Puh, Kan, Urv - 5 var.
Aa9.Sisest siiroviiroline, päält oll kullakarvaline? Sibul
Räp 1875/7 (J. Jagomann)
Pöi, Räp - 2 var.
Meelej. nr. 2 (1991) 3
Aa10*.Seest ta siiruviiruline, peelt ta kullakarvaline? Sibul
Kaa 1889 (D. Jakson)
Mus, Kaa - 2 var.
Ab1.Seest siiruviiruline, väljäst kullakarvaline? Sibulas
Noa 1931 (A. Toomann)
Nis, Noa, Phl, TMr - 4 var.
Ab2.Seäst seeroveerolene, väljäpoolt kollakarvalene? Sebol
Phl 1889 (J. Mey)
Ac1.Kes on seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline? Pugeja
Krk 1992 (E. Saluveer)
CRJ Uar 30 (9); Ilmjärv Uus ABDr (1888) 41 (3); Tõn. ABDr12 38; Mäesepp VP 13 (3); Mäesepp UK 13 (3); Mäesepp K 40 (9)
Ac2.Mis on seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline? Sibulas
Tür 1936 (H. Neumann)
Tür, Vln - 2 var.
Org 57 (1)
Ad1.Pealt kullakarvaline, seest siiruviiruline? Sibul
Tür 1967 (Ü. Tedre)
Hlj, Sim, VMr, Ann, Tür, 3Kuu, Tor, Kõp, 2Plt, Trt, Urv, Har - 15 var.
LS 420; Aver-Alttoa (1963) 193 (1); Karlep-Kontor-Nairismägi 148 (1)
Ad2.Päält kullakarvane, seest siiruviiruline? Sibul
Trt 1927 (I. Kalk)
Amb v. JMd, Trt - 2 var.
Ae.Mis pealt kullakarvaline, seest siiruviiruline? Sibul
VNg dat-ta (E. Ertsen)
Af1.1) Pealt siiruviiruline, seest kullakarvaline? Sibul
Kuu 1992 (H. Pajula)
2) Pealt siiruviiruline, seest kullakarvaline? "Kommunaari" king
Han 1992 (D. Pelapson)
2Iis, Rkv, Tür, Kuu, Mär, 2Han, 2Trt, Ran, Ote - 12 var.
Af2*.Alt siiruviiruline, pealt kullakarvaline? Sibulas
As 1991 (A. Korb, A. Tuisk)
Tln, 2Pld, As - 4 var.
Ba.Seest siiuviiuline, päält kullakarvaline? Sipul
Se 1910 (H. Ojansuu)
2Se - 2 var.
Bb.Sisest siiuviiunõ, päält kullakarvanõ? Sipul
Urv 1956 (A. Reigo)
C.Seest siivaliivalinõ, päält kullakarvalinõ? Sipul
Se 1933 (A. Tammeorg)
3Se - 3 var.
D.Seest sisurisulinõ, päält kullakarvalinõ? Sipul
Se 1929 (T. Kõivastik)
3Se - 3 var.
E.Sihist siidiviiruline, päält kullakarvaline? Sibul
Kõp 1888 (V. Reiman)
Jõh, Jäm, Kõp - 3 var.
F+.1) Sisest siiruliiruline ja päält kullakarvaline? Sipul
Krl 1910 (H. Ojansuu)
2) Seest keeruveeruline, pealt kullakarvaline? Sibul
Pär 1888 (H. Saat)
Pär, Pal, TMr, Krl, Se - 5 var.
G*.Seest siira-viira, päält kullakarva? Sibulas
Käi 1938 (E. Ennist)
Phl, Käi, 3Rei, Emm - 6 var.
H*.Seest siila-viila, peelt kullakarva? Sibul
Phl 1933 (R. Viidalepp)
Phl, 2Emm - 3 var.
Ia.Seest siiluviiruline, päält kullakarvaline? Sibul
Tor 1889 (M. Tohv)
Jõh, 2Rak, Tor, SJn, KJn, Se - 7 var.
Hupel2 173; Körber Uus ABDr 12 (5)
Ib.Seest siiru-viiluline, päält kullakarvaline? Sibul
Trv 1894 (A. Jakobson)
J.Seest siiluviiluline, päält kullakarvaline? Sibul
Vil 1888 (J. Toss)
4Tõs, Vän, 2Tor, Pär, Hää, 2Saa, Hls, 6Krk, Hel, 6Trv, 2Pst, 3Vil, 4SJn, Pal, Trm, 2Võn, Vas, Se, 2Tt - 42 var.
• CRJ KLr I7 132 (8)
K1a*.Seest siiruviiruline, pealt kullakeeruline? Sibulas
Kul 1936 (R. Einberg)
2Kul, Vig, Mih, Var, 2Han, Kse, LNg, Jaa, Pöi, Aud, Se - 13 var.
E EM 138 (1296); E EM2 119 (1688); E MM 14 ja 45 (212); Songi2 35; E MM2 14 ja 48 (214)
K1b.Sihest siiruviiruline, keskelt kullakeeruline? [Lahendus puudub]
Pöi 1927 (V. Noot)
K1c.Sihest siiruviiruline, ümbert kullakeeruline? Sibul
Pöi 1961 (A. Rand)
K2.Seest siiluviiluline, pealt kullakeeruline? Sibulas
Han 1889 (A. Reimann)
Rap, Han, Tõs - 3 var.
K3.Seest siiruviiruline, päält kullakaeruline [sic!]? Sibul
Nõo 1875 (J. Kerg)
L.Seest siiruviiruline, pealt kriipsukrääpsuline? Kapsas
Tln 1888 (H. Stein)
E EM 138 (1297); E EM2 120 (1689)
M+.Seest siiriviiruline, pealt punakarvaline? Sibul
Pöi 1951 (V. Väärtnõu)
Pld, Pöi, Nõo - 3 var.
N.Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline, ümbert hõbelõnguline? Sibul
Muh 1888 (T. Kuusik)
Kuusik La 14 (1); Laste prillid I 16 (1)
Oa.Seest siiru-viiru, pealt kullakarvaline, alt õmmuslõngane? Sibul
Ans 1900 (F. Peters)
Ob.Sihest siiruviiruline, pealt õmmuslõngaline? Katus
Krj 1875 (T. Rohke)
P+.1) Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline, ümberringi ümmargune? Sibul
Sim 1889 (M. Fliedermann)
2) Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline, üheksa sülda ümbert lai? Sibul
Krj 1940 (K. Lepp)
Sim, 2Krj, Rõu - 4 var.
Vrd. 1916 1960Fa1
Qa.Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline, kui pealt vaatad, hakkad nutma? [Lahendus puudub]
HMd dat-ta (L. Vilmann)
Qb.Siest on siiruviiruline, pealt on kullakarvaline, kes mind maitseb, see kibedasti nutab? Sibul
As 1993 (A. Korb, A. Tuisk)
Qc.Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline, kui aga maitsed, võtab vee silma? Sibul
Puh 1988 (E. Kalmre)
Ra.Siiruviiruline, pealt kullakarvaline? Sibul
Pil 1981 (H. Kalmu)
Pil, Tt - 2 var.
Rb*.Tsiiruline, viiruline, päält om kullakarvaline? Sipul
Ote 1893 (K. Parts)
Tor, Prn, TMr, Ote, Vas - 5 var.
Rc.Tsiigulinõ, viigulinõ, päält kullakarvalinõ? Sipul
Se 1935 (P. Külaniit)
S.Tsiiru-liiru linnukõnõ, pääle kullakarvaline? Sipul
Har 1959 (A. Reigo)
Za1.Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline, ise sibul? [Sibul]
Tln 1989 (J. Oras)
Za2.Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline, ise nagu sibul? [Sibul]
Pil 1993 (A. Korb)
Pil, Lai, Trt, As - 4 var.
Za3.Seest siiruviiruline, päält kullakarvaline, ise kui sibul? [Sibul]
Ote 1922 (I. Martinson)
Trt, 2Ote - 3 var.
Za4.Seest siiruviirulene, pealt kullakarvalene, ise üstku sibul? [Sibul]
Pee 1952 (V. Taim)
Za5.Seest oli siiruviiruline, pialt oli kullakarvaline, ise nagu sibulas? Sibul
Juu 1958 (L. Raudsep)
Za6.Seest siiruviiruleine, peelt kollakarvaleine, jüstkui sibul? [Sibul]
Phl 1938 (P. Palmeos)
Zb.Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline, ise kibe kui sibul? [Sibul]
Hlj 1934 (I. Webermann)
Zc.Seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline, ise viha kui sibul? Sibul
Kod 1933 (K. Kütt)
Zd.Päält kullakarvaline, seest nagu sibul? Sibul
Trm 1937 (H. Kaasan)
Vrd.nlj: RKM II 398, 166 (1) < Tln
rl: /- - -/ Rootsi poolt oli roosiline, / päältpoolt kullakarvaline, / seestpoolt siiruviiruline. /- - -/ (ERlA 1:2, nr. 959 < Hlj)
mng: /- - -/ Seda äitset tahaks näha saada, / mida karva äitse kasvab. / Siest siiruviiruline, / pialt kullakeeruline, / ümbert hõbeveeruline /- - -/ (Rüütel 7.1. < Muh)