Otsitud lahendirühm:
Lugemine, kirjutamine. raamat, kiri. muud teabekandjad. meel, mõte
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta 1. 2.

Lihtversioon

Leitud 18 kirjapanekut 5 tüübist, näitan 1 — 18
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
11353 292 A1a1* Härg läheb möirates mäele, ei ole kõhus kõrrekest, ei maus marjavarrekest Pasun VMr 1890 A. Elken H II 11, 524 (113)
11361 292 A1a1* Härg läheb müürates määle, ei kõhus kõrrekest, ei maos marjavarrekest Pasun MMg 1888 G. Tenter SKS, Eisen 396 (26)
11365 292 A1a2 & Härg läheb möirates mäele, ei kõhus kõrrekest, ei maus marjaterakest Pasun Pil 1889 J. Kärsten H II 26, 866 (98)
11366 292 A1a3* & Härg lätt müüräten mäele, ei ole kõtun kõrrekest, ei maon marjakest Passun Võn 1889 T. Lätti H II 29, 772 (173)
11378 292 A2a* Härg lätt mäele müürätehn, ei ole kõtuhn koorekeist, ei marjavarrekeist Piibar Rõu 1897 G. Raup H III 28, 717 (60)
11379 292 A2b1 & Härg läks mäele möirates, pole kõhus kõrrekest, maos marjavarrekest Pasun Võn 1926 M. Blum E, StK 36, 36 (39)
11385 292 B1a* & Härg lätt mõtsa müräten, ei ole kõtun kõrrekest, ei maasikmarja varrekest Passun Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 542 (100)
11386 292 B1b1* Härg läts mõtsa mürraten, ei ole kõtun kõrrekest, ei maasikmarja varrekest Lutusarve ajamine Krl 1909 A. Kiiss, A. Mõttus, J. Sossi EÜS VI 263 (16)
11388 292 B1b1* Härg läts mõtsa mürräten, olõ kõtun kõrrõkõist, maasikõmarja varrõkõist Lutusarvõ aias Krl 1892 G. Seen H II 36, 316 (2)
11394 292 B3a & Must härg läks metsa mürrates, ei ole kõhus kõrrekest ega maasikmarja varrekest Vanaaegne lutusarv Trt 1927 O. Sermat ARS 1, 861 (2)
11395 292 B3b* & Pull läts mõtsa mürräten, ei olõ kõtun kõrrõkõist ja maasikmarja varrõkõist Pasun Urv 1961 M. Külaase RKM II 135, 520
11396 292 B3b* Pull läks metsa murraten, es ole kõtun kõrrekest, maaskmarja varrekest Pasun San 1970 V. Hütsi RKM II 246, 541
23444 705 C* & Helle puu, helle tamm, rikka mehe läve iihn Passun Rõu 1896 A. Perli H II 60, 216 (93)
34054 983 & Liha söödud, nahk müidud, pia karjub karja hulgas Sikusarv Koe 1890–1893 H. Schultz H II 39, 902 (860)
34055 983 Liha söödud, nahk müüdud, pea karjub karja hulgas Sikusarv Lai 1897 H. Asper H III 28, 525 (90)
43241 1268 C1 & Kirju lehm ja kiigu sarve, ei ole kõtun kõrrekest ega maon marjavarrekest Pasun Elv 1931 E. Voormann E 71401 (8)
87098 2533 Aa & Viis vitiauku, kuus kutiauku, säitsmes lallitamise auk Karjasarv Puh 1889 S. Sepp H II 30, 75 (27)
87099 2533 Ab & Viis vitiauku, kuus kutiauku, seitsmes lorutamese auku Sarv KJn 1895 K. Aint H II 49, 1051 (15)