Otsitud lahendirühm:
Lugemine, kirjutamine. raamat, kiri. muud teabekandjad. meel, mõte
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta 1. 2.

Lihtversioon

Leitud 11 kirjapanekut 7 tüübist, näitan 1 — 11
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
11364 292 A1a1* Härg läheb möirates mäele, pole tal kõhus kõrrekestki, maus marjavarrekestki Erelid Äks 1894 P. Sepp H II 56, 510 (7)
11850 298 G/ & Kikas kirg tõrdun, härg mürrä müürü seen Hõrilit mängitäs Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1020 (86) 784N
25811 784 A4c & Kukk laulab kiisis, kaasis, umbses hoones, tamses tündris, kivises keldris Orel kirikus Vig 1895 M. Aitsam H III 18, 457 (22)
25852 784 A9a & Kukk laulab kuuris, kaaris, kivises keldris, tammises tündris Orel Iis 1936 M. Tarum ERA II 125, 248 (36)
25862 784 A14b & Kukk laulab kuurdu, keerdu, tammises ankrus, kivises keldris Orel kirikus VMr 1890 A. Elken H II 11, 522 (82)
25888 784 A27 & Kukk laalab kuukus, kaakus, tündres, tündres, kibises keldres Kirikuorelid Tür 1896 T. Allikas, J. Johannson H III 23, 503 (43)
26104 784 N/ & Kikas kirg tõrdun, härg mürrä müürü seen Hõrilit mängitäs Rõu 1896 H. Treu H II 56, 1020 (86) 298G
31223 916 A1b1 Lagi all, lagi peal, lae vahel laaletakse Orel Amb 1938 J. Eplik ERA II 178, 123 (43)
66217 1883 C2a & Peial lööb penti, mustad saksad tantsivad Orel VMr 1890 A. Elken H II 11, 525 (139)
79226 2272 I1b* & Tuhat tuudi-luudi auku, sada sandi s[ita]auku, viiskümmend vilistisauku, kuuskümmend kohistisauku Orel VMr 1890 K. V. Lurich H II 12, 200 (116)
85332 2452 & Vanamoor nurgas, sada last süles, igal lapsel ise nimi, igal lapsel ise hääl Orel Amb 1894 J. Neublau E 9771 (15)