Otsitud lahendirühm:
Religioon, piibel, kirik, vaimulikud. pühad
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta 1. 2.

Lihtversioon

Leitud 30 kirjapanekut 7 tüübist, näitan 1 — 30
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
17573 529 & Kats hõbelehte, kolmas kullaleht Suviste-, talviste- ja lihavõttepüha Räp 1888 J. Puksov SKS, Eisen 438 (15)
23546 712 a & Kolm ruusi mere pääl Kolm suurt pühä Rõu 1896 A. Perli H II 60, 211 (18)
23547 712 b & Kolm ilusat lilli mere pääl Kolm suurt pühiaiga Võn 1894 J. Suits H II 51, 95 (27)
41013 1144 A & Kol pihlapuu tsalka kest merd Talse-, lihavõte-, suvidsepühi' Lut 1894 O. Kallas LMr 128 (70)
41014 1144 B% & Üts tamm kesket merd, kolm kullast sauka sisen Aaste, kolm suurt pühi Krl 1887–1889 J. ja P. Einer H II 24, 562 (294) 2727A6c
41015 1144 Ca & Mere pääl kol' kullatsäuka Lihavõõdõ, suvistõpühä, talsipühä Se 1929 V. Savala S 17564 (118)
41016 1144 Cb1 & Kolm tsäuka mere pääl Pühi': talse-, suvistõ- ja munapühi Se 1932 N. Sõrmus S 41507 (12)
41017 1144 Cb2 Kolm säuka meres Kolm aasta pühadeaega Trv 1889 J. Käger H III 6, 311 (69)
41018 1144 Cb2 Kolm säuka meres Kolm suurt pühadeaega Trv 1894 J. Vaine E 13627 (114)
41019 1144 Cb2 & Kolm säuku meren Kolm suurt püha aastas Saa 1889 J. Tuul H II 22, 988 (146)
41020 1144 Cb2 Kolm salka meres Kolm pühadeaega aastas Vil 1892 H. Pihlap E 727 (96)
41021 1144 Cb3 & Merel kolm tsäuka Pühi' Se 1938–1939 E. Sõrmus ERA II 252, 277 (27)
56480 1601 a & Pihlapuu piiri pääl, sarapuu saarõ pääl, kolm kullast tsauka küleh Talsipühi ja lihavõõdõ' ja suvistõpühi Se 1949 V. Pino RKM II 30, 209 (776)
56481 1601 a Pihlapuu piiri pääl, sarapuuu saarõ pääl, kolm kullast tsäuka küleh Kolm pühhi: talsepühi, lihavõõdõ ja suvistõpühi Se 1936 M. Vabarna S 121933 (21)
56482 1601 b & Pihlapuu piiri peal, sarapuu saare peal, kolm kullast tsäuka otsah Kolm pühhi aastagah Se 1929–1930 E. Põllula S 17888 (6)
68293 1936 A & Um meri, mere pääl sild, silla pääl kol uibud, egän uibun kol ubinat Aistak, päevä', talse-, lihavõte-, suvitsepühi', egäl pühäl kolmi pävi Lut 1894 O. Kallas LMr 132 (291)
68294 1936 B1 & Säitse süld sild pikk, silla otsah uibu, uibuh ossa, egah ossah verev uppin Pikk paast, lihavõtõpühä ja muna Se 1888 H. Prants H II 3, 440 (53)
68295 1936 B2a1 & Säitse süld sild pikk, otsah uibu, uibuh kolm kullast ubinat Suur paast ja lihavõtõ Se 1888 H. Prants H II 3, 445 (6)
68296 1936 B2a2 & Seitse süld silda, silla otsan uibu, uibun kolm kuldubina Lihavõttepaast ja -pühi Vas 1894 P. Saar H I 6, 84 (16)
68297 1936 B2b & Säidse süld sild, uibu otsah, vereva ubina uibuh Paast, lihavõtte, muna Se 1888 E. Aun H II 27, 743 (10)
68298 1936 B2c* Säidse versta sild, silla otsah uiboh ja uibol verevä ubinage küleh Suur paast ja lihavõõtõpühi Se 1938 A. Tubli ERA II 175, 311 (54)
68299 1936 B2c* & Säidse versta silda, silla otsah uibos, uiboh verrev upin Paast, lihavõõdõh, muna käeh Se 1934 A. Kits S 81846 (30)
68300 1936 B2c* Säitse versta sillani, silla otsah uibos, uiboh verevä ubinä Säitse nädalit paastu ja lihavõõtõ verevä muna Se 1933 A. Tammeorg S 57834 (76)
68301 1936 C1 & Üts uibo kasus, om [seitse] ossa, õgah ossah üts upin ja ladvah kolm Lihavõttepaast Se 1934 M. Peramets S 82358 (4)
68302 1936 C2 & Üks uibu, [kolm] oksa, igal oksal [kolm] õuna külles [Üks] aasta ja [kolm] pühad Vil 1895 A. Suurkask H I 5, 473 (5)
68303 1936 D% & Üts puu, kolm ossa, egal ossal esi nimi Aastaja kolme pühadega Ote 1889 E. Brücker H III 16, 484 (81) 2719A2b3*
68304 1936 E & Uibu meren, kolm ossa külen Jõulupüha Kan 1888 J. Väggi H III 11, 482 (32)
68305 1936 F & Meri, mere seeh kolm pihlapuud, egal pihlapuul kolm ossa Aasta suurõ pühä Vas? 1904 J. Sandra H II 70, 524 (1)
91198 2697 & Üks meri, kolm saart Kolm suurt püha aastas Tt 1877–1917 Anonüüm 034 SKS, Eisen 454 (39)
94614 2752 & Üts kukk and ega aasta kolm tsäuka marjo Kolme pühhi Räp 1875–1877 J. Jagomann EKS 8° 5, 410 (85)