Otsitud lahendirühm:
Ühiskond, seisused, ametid. raha. suhtlemine. eetika
Veerg Otsing Vaba- järjend Täis- sõna Välista tühjad Abi Levikukaardid
Id
Levikukaardid (värviline)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Levikukaardid (must-valge)
Kaart Numbriline Graafiline Kontuur
Tekstihulk
Tüübihulk
Esinemus
Arvandmed tabelina
Tekstihulk
Tüübihulk
Tüübiloend
Tüüp
Redaktsioon
EM
Tekst
Lahend
Koht (kihelkond)
Koht (maakond)
Daatum
Koguja
Allikaviit
Kontaminatsioon
Võrdlused
Liited
Järjesta 1. 2.

Lihtversioon

Leitud 21 kirjapanekut 4 tüübist, näitan 1 — 21
Id Tüüp Redakts EM Tekst Lahend Koht Daatum Koguja Allikaviit Kontam Vrd
10890 270 & Hulgub kui koer, ilmaski peremeest põle Raha Amb 1894 J. Neublau E 9770 (11)
12475 338 Aa* & Ümmargune, igalühel armas Raha Hel 1888 J. Pastarus SKS, Eisen 282 (57)
12476 338 Aa* Olen ise ümargune, süüa ei sünni, aga kõik mind armastavad Raha Krj? 1877–1917 V. Mägi H, Jõgever 2, 165 (69)
12477 338 Ab* Ise valge ja ümargune, aga iga inimesel on ta armas Hõberaha Pär 1888 H. Martinson H I 2, 78 (115)
12478 338 Ab* Ümargune valgeke, kõigile ilmale armas Hõberaha Hls 1894 J. Riiet H III 19, 836 (57)
12479 338 Ab* & Ümarguke valgeke, kõige ilma armsake Hõberaha TMr 1889 J. Tootsi H III 9, 472 (26)
12480 338 B Ilosakõnõ, valusakõnõ, kõõlõ ilmalõ armsakõnõ Raha Se 1937 F. Ilvik ERA II 151, 636 (15)
12481 338 B Ilosakõnõ, valusakõnõ, kõõlõ ilmalõ armakõnõ Raha Se 1930 A. Nurmetu S 20423 (78)
12482 338 B & Ilosakõnõ, valusakõnõ, kõõlõ ilmalõ armakõnõ Raha Se 1936 M. Vabarna S 121938 (74)
12484 338 Ca & Tsõõrigokõnõ, veerigokõnõ, kõõlõ ilmalõ armakõnõ Raha Se 1949 V. Pino RKM II 30, 208 (771)
12485 338 Cb & Tsõõrikukõnõ, veerikukõnõ, armakõnõ, kallikõnõ Rohu [sic!] Se 1888 E. Aun H II 27, 745 (25)
12486 338 Cc & Armakene, kaalikene, tsõõrigukene, veerigukene Raha Se 1924 H. Jänes E, StK 22, 56 (92)
59024 1655 & Pisikene, ümmargune, keik maailma läbi käib Raha Hlj 1890 K. Leetberg H II 9, 885 (20)
76412 2174 H3a & Tuul maal tammõ raotas, seolõ maalõ lastu tsilgusõ Rahategemine Vas 1887 H. Prants Meelej. nr. 51/52 (1887) 411 (80)
76446 2174 L2a2 Muul maal raiutas puid, siia tuleva lastu Raha tulõ Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 220 (19)
76447 2174 L2a2 & Muial maal raotas puid, siiä tulõva lastu Raha Rõu 1936 A. Raadla ERA II 126, 234 (22)
76458 2174 L2b2 & Muial maal raotas puid, lastu tulõva seolõ maalõ Raha tetas Rõu 1889 K. Thom H III 11, 84 (15)
76490 2174 M2b1* Puu raiuta võeral maal, aga laastud kargavad seie maale Rahategemine Kuu 1890? J. Einstruck ERA II 261, 108 (157)
76509 2174 N1 & Venemaal raiutakse, laastud lendavad meite maale Raha Kos 1892 T. Wiedemann H II 37, 482 (2)
76614 2174 Õ1b & Mehed kaugel raiuvad, laastud meile langevad Raha Tor 1877–1917 T. Tilk SKS, Eisen 247 (22)
76615 2174 Õ1b Mehed kaugel raiuvad, laastud meile langevad Raha Vän 1889 J. Peterson H II 20, 598 (22)