Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Kuulge, kuulge, tuleb juba ... : luuletused jõululumele

Uno Sikemäe

Formaat: 21 cm
Lehekülgi: 62
Väljaandja: U. Sikemäe
Linn: Põltsamaa
Väljandmisaasta: 2006

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava