Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Kuuma lumega jõulud

Kaari Sillamaa

Formaat: ill. ; 21x30 cm
Lehekülgi: 16
Väljaandja: Virgo
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 2007

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava