Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Jaani raamat : Arutused Jaaniöö ja Jaanipäewa kohta ja 25 Jaani juttu

Matthias Johann Eisen

Formaat: tüpoehiskaas ; 17 cm
Lehekülgi: 112
Väljaandja: G. Pihlakas
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 1899

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava