Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Jaani päev, 24 Juunil = Жванов деьь, 24 Июня ...

Formaat: ill. kaas ; 15 cm
Lehekülgi: 40
Linn: Riia
Väljandmisaasta: 1901

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava