Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Laastud. Väljavalik 1

Juhani Aho

Formaat: portr., ill. kaas ; 18 cm
Lehekülgi: 156
Väljaandja: A. Busch
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 1907

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava